Poniżej znajdują się instrukcje do ćwiczeń odbywających się w Laboratoriach Informatyki Optycznej.

Laboratorium Informatyki Optycznej

1. Optyczna filtracja sygnałów informatycznych.

2. Koherentne korelatory optyczne i hologram Fouriera.

3. Dwuekspozycyjny Hologram Fresnela.

4. Hologram Bentona.

5. Sprzęganie fazy.

6. Hologram gruby.

7. Hologram 360°.

Podział na grupy

Harmonogram zajęć

Pozycje zaznaczone szarym kolorem są obecnie nieaktywne