Warsztaty Holografii

Od 2008 roku doktoranci Laboratorium Informatyki Optycznej pod patronatem dr hab. Macieja Sypka organizują cykl zajęć skierowanych do uczniów szkół średnich. Warsztaty przeprowadzane są na dwóch spotkaniach.

W trakcie pracy

Na pierwszym spotkaniu kursanci zapoznają się z podstawami zjawisk optycznych wykorzystanych przy tworzeniu hologramu a następnie samodzielnie wykonują hologram Fresnela. Charakterystyczną cechą tego hologramu jest fakt, że można go odtworzyć jedynie w świetle koherentnym, np. w wiązce lasera.

Hologram Fresnela

Na drugich zajęciach uczestnicy poznają metody zapisu hologramu objętościowego (nazywanego również grubym). Najciekawszą i najefektywniejszą metodą wykonania tego typu hologramu jest zapisanie go z wykorzystaniem hologramu Fresnela. Szczególną cechą hologramu grubego jest to, że można obserwować go w świetle białym, np.: żarówki lub słonecznym.

Hologram gruby

Ponieważ do zapisu hologramów niezbędna jest ciemnia, zajęcia mogą odbywać się tylko w małych grupach. Jednorazowo na warsztaty zapraszana jest grupa dokładnie sześcioosobowa (plus opiekun). Przyjmujemy tylko grupy zorganizowane (np. grupę uczniów wybraną przez nauczyciela fizyki). W trakcie pracy w laboratorium uczniowie są podzieleni na dwuosobowe zespoły. Każdemu zespołowi przyporządkowany jest doktorant, który nadzoruje pracę i w razie potrzeby udziela wskazówek.

Już po wszystkim

Zapraszamy do współpracy!
Chętnych prosimy o przesłanie zgłoszeń na nasz adres email.