Poniżej znajdują się pliki z tabelą, która powinna znajdować się na pierwszej stronie sprawozdania. Sprawozdania prosimy wysyłać w formacie pdf i nie może ono przekraczać 5MB. Termin oddania wszystkich sprawozdań to 5 pełnych dni roboczych licząc od dnia następującego po laboratorich (np. jeżeli zajęcia odbyły się w poniedziałek to termin upływa w kolejny poniedziałek o godz. 23:59). Oddanie sprawozdania po terminie będzie skutkowało obniżeniem oceny.

Sprawozdania

W przypadku wysyłania sprawozdań drogą elektroniczną (na adres labopt@if.pw.edu.pl lub bezpośrednio do osoby prowadzącej) prosimy, aby tytuł maila składał się z:
"nazwa przedmiotu_numer ćwiczenia_nazwisko prowadzącego/prowadzącej",
np.:

PFot_lab1_Kowalski

FotCyfr_lab2_Malinowski

TO3D_lab3_Malinowski

PO_lab4_Nowak

KOMO_lab5_Kowalski

LIO_lab6_Nowak

MOWM_lab7_Malinowski

CLF_lab8_Kowalski

Natomiast nazwa wysyłanego pliku:
"nazwa przedmiotu_numer ćwiczenia_nazwiska osób wykonujących ćwiczenie"
np.:

PFot_lab1_Kowalska_Malinowski

W tabeli w polu "przedmiot" proszę wpisać skrót odpowiedniej nazwy:

Podstawy Fotografii - PFot
Fotografia Cyfrowa - FotCyfr
Techniki Obrazowania 3D - TO3D
Podstawy Optyki - PO
Komputerowe Metody Optyki - KOMO
Laboratorium Informatyki Optycznej - LIO
Metody Optyczne w Medycynie - MOWM
Centralne Laboratorium Fizyki - CLF

Dziękujemy!

Pliki do pobrania

Tabelka w formacie docx, doc, odt.

Przykładowo wypełniona tabelka.