Poniżej znajdują się instrukcje do ćwiczeń odbywających się w Laboratoriach Informatyki Optycznej.

Komputerowe Metody Optyki

1 i 2. Widzenie maszynowe.

3 i 4. Analiza algorytmu szybkiej transformaty Fouriera (FFT i propagacja).

5 i 6. Hologram syntetyczny.

7. Obrazowanie.

Podział na grupy

Harmonogram zajęć

Egzamin

Lista pytań cz. 1

Lista pytań cz. 2

Wyniki

Wyniki kolokwium nr 1

Oceny końcowe

Pozycje zaznaczone szarym kolorem są obecnie nieaktywne