Dla Uczniów Liceów Ogólnokształcących

Jakiś czas temu rozszerzyliśmy naszą działalnośc "populatyzatorsko dydaktyczną" o ofertę wykładów dla uczniów klas II Liceów Ogólnokształcących i Liceów Profilowanych. Chcemy pokazać młodzieży, która stoi przed wyborem kierunku studiów, że matematyka i fizyka nie sa takie straszne, i warto podjąć wysiłek studiów na Politechnice Warszawskiej, aby tym samym zapewnić sobie dobry start w karierze zawodowej.

28 lutego 2013 - I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

Prezentacja w I LO

W dniu 28 lutego 2013 roku po raz kolejny w I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie odbyły się warsztaty prowadzone przez Zespół Laboratorium Informatyki Optycznej pod opieką prof. Macieja Sypka. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas o profilu politechnicznym oraz matematyczno - fizycznym, a także gimnazjaliści z Chełma i okolic. Prezentacje miały na celu zainteresowanie młodzieży naukami ścisłymi i przedstawieniu uczniom nowego kierunek studiów Fotonika uruchomionego na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Kierunek ten cieszy się dużym zainteresowaniem wśród przyszłych studentów.

Warsztaty stanowiły element współpracy pomiędzy Laboratorium Informatyki Optycznej pod opieką prof. Macieja Sypka a panią mgr Anną Legwant, nauczycielką fizyki w I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.

Spotkanie trwało 2 godziny, w jego trakcie odbyły się cztery prezentacje.

Prezentacja w I LO

W pierwszej części dr. inż. Jarosław Suszek wygłosił prezentację pt. "Iluzje i efekty optyczne", w której wyjaśnił kiedy nasz wzrok nas oszukuje i kiedy nie należy mu ufać. Dodatkowo omówił także zjawisko chaosu stochastycznego i jego zastosowania.

W drugiej części mgr. inż. Dariusz Wojnowski wyjaśnił w prezentacji pt. "Ciekawe światło" m. in. skąd bierze się fatamorgana i dlaczego niebo jest niebieskie, a w czasie zachodu Słońca czerwone. Wytłumaczył również dlaczego bańki mydlane mienią się tęczą kolorów, jak powstają kolory i jak widzi je nasze oko.

Prezentacja w I LO

W kolejnej części mgr. inż. Izabela Ducin i mgr. inż. Karol Kakarenko przedstawili prezentację "Magiczne oko", w której omówiona została historia tworzenia obrazów trójwymiarowych - od stereopar, przez stereogramy, aż do kina trójwymiarowego. Zaprezentowane były techniki obecnie wykorzystywane w tworzeniu filmów trójwymiarowych, szczególny nacisk został położony na technologię IMAX.

Ostatnia część warsztatów poświęcona była zagadnieniu termowizji. Prof. Maciej Sypek poprowadził pokaz podczas którego wykorzystana została kamera termowizyjna. Podczas prezentacji zostały poruszone zagadnienia "widzenia" ciepła, jak również obecne i potencjalne zastosowania prezentowanej technologii.

Prezentacja w I LO

Po skończonych prezentacjach odbyła się dyskusja odnośnie zagadnień poruszonych w trakcie warsztatów oraz sposobu rekrutacji na studia, programu kierunku Fotonika oraz możliwości zatrudnienia po skończeniu tego kierunku.

Na zakończenie zespół Laboratorium Informatyki Optycznej udał się wraz z uczniami z klasy objętej patronatem na zwiedzanie chełmskich podziemi. Przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej udało się sprawdzić czy grasujący w podziemiach Duch Bieluch faktycznie jest duchem.

Prezentacja w I LO

23 stycznia 2013 - X LO im. Królowej Jadwigi w Warszawie

W dniu 23 stycznia 2013 roku wystąpliśmy przed uczniami X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie. Prezentacje były skierowane do uczniów klas drugich liceów, aby zachęcić ich do wybrania na maturze przedmiotów ścisłych i w dalszej konsekwencji rozpoczęcia studiów na Politechnice Warszawskiej. W szczególności podkreśliliśmy otwarcie nowego kierunku jakim jest Fotonika, który cieszy się dużą popularnością wśród studentów pierwszego roku.

Wykład był elementem współpracy pomiędzy doktorantami Laboratorium Informatyki Optycznej pod opieką prof. Macieja Sypka a panią Marią Achtabowską, nauczycielem fizyki w X Liceum Ogólnokształcącym im Królowej Jadwigi w Warszawie. Entuzjazm i zaangażowanie Pani Marii widać w bardzo dobrym przygotowaniu jej uczniów do zajęć prowadzonych w ramach szkoły holografii.

Prezentacja trwała dwa razy po 45 minut (dla dwóch grup uczniów, łącznie ok 50 osób) i była podzielona na trzy części:

W pierwszej części dr inż. Jarosław Suszek przedstawił ofertę Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej i zachęcając do podjęcia studiów technicznych podkreślił zalety studiowania na Wydziale Fizyki PW. Celem prezentacji miało być podkreślenie uniwersalności wiedzy przekazywanej na Wydziale Fizyki PW oraz pokazanie, że nasi absolwenci znajdują zatrudnienie głównie w przemyśle i ośrodkach naukowych, a nie jak się powszechnie uważa wśród młodzieży licealnej, zostają nauczycielami fizyki.

W drugiej mgr inż. Karol Kakarenko przedstawił prezentację na temat "Rożne oblicza współczynnika załamania" w której wyjaśnił czym jest współczynnik załamania jak i pokazał gdzie w technice i przemyśle wykorzystuje się właściwości tego zjawiska. By bardziej zainteresować uczniów zaprezentowane były efekty uzyskiwane przy pomocy ośrodków o ujemnych współczynnikach załamania. Pokazaliśmy również, że współczynnik załamania nie dotyczy wyłącznie światła widzialnego, ale obowiązuje również w przypadku promieniowanie podczerwonego jak i mikrofalowego. Wyjaśniliśmy również czym są metamateriały oraz jakie przewiduje się dla nich zastosowania.

W trzeciej prezentacji pt.: "Teraherce" mgr inż. Andrzej Siemion pokazał nową gałąź nauki jaką jest promieniowanie terahercowe oraz zaprezentował już wdrożone praktyczne rozwiązani jak i oczekiwane wyniki, przewidywane w najbliższej przyszłości. Główny nacisk położyliśmy na pokazanie potencjalnych możliwości obrazowania w THz oraz, że jest to promieniowanie całkowicie bezpieczne dla człowieka, przez co idealnie nadaje się do zastosowań w technologiach bezpieczeństwa.

Wszystkie prezentacje były przygotowane pod względem merytorycznym, tak aby były maksymalnie zrozumiałe dla uczniów klas drugich liceów ogólnokształcących.

Na koniec odbyła się dyskusja dotycząca sposobu rekrutacji na studia jak i zagadnień których dotyczyły prezentacje. Poniżej prezentujemy zdjęcia z prezentacji.

O wydziale Fizyki PW

O współczynniku załamania

O THz

Zapraszamy do współpracy!
Chętnych prosimy o przesłanie zgłoszeń na nasz adres email.