websitetemplate.org
Witam! > Rozkłady zajęć > Wydział Mechaniczny Technologiczny
 
 
 
 

Wydział Mechaniczny Technologiczny

STUDIA DZIENNE - grupa CZWARTEK 10-13: zajęcia od 1 tygodnia semestru
Data aktualizacji 28.02.2022.

Poziomo kolejne zespoły, pionowo kolejne tygodnie zajęć. 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII
IX
X

1

w
1
251224316/8302836

2

w
1
2512243138302836

3

w
1
36251224306/83128

4

w
1
3625122430383128

5

w
1
2836251224326/830

6

w
1
2836251224323830

7

w
1
302836381224326/8

8

w
1
3028366/812243238

9

w
1
6/830283625122432

10

w
1
3830283625122434

11

w
1
126/8382836253024

12

w
1

w - wykład wstępny - sprawy organizacyjne, wykład z rachunku niepewności 

1 - prawo Ohma oraz kolokwium z rachunku niepewności

STUDIA DZIENNE - grupa PIĄTEK 8-11 oraz 11-14: zajęcia od 1 tygodnia semestru
Data aktualizacji 28.02.2022.

Poziomo kolejne zespoły, pionowo kolejne tygodnie zajęć. 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII
IX
X

1

w
1
253024313612286/8

2

w
1
2530243136122832

3

w
1
36253224316/83128

4

w
1
36256/82431323128

5

w
1
1236252824316/830

6

w
1
1236252824313230

7

w
1
302836326/8252412

8

w
1
3028366/832252412

w - wykład wstępny - sprawy organizacyjne, wykład z rachunku niepewności 

1 - prawo Ohma oraz kolokwium z rachunku niepewności

STUDIA DZIENNE - grupa PIĄTEK 14-17: zajęcia od 1 tygodnia semestru
Data aktualizacji 28.02.2022.

Poziomo kolejne zespoły, pionowo kolejne tygodnie zajęć. 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII
IX
X

1

w
1
6/828243025123136

2

w
1
3828243025123136

3

w
1
3024286/812253631

4

w
1
3024283812253631w - wykład wstępny - sprawy organizacyjne, wykład z rachunku niepewności 

1 - prawo Ohma oraz kolokwium z rachunku niepewności