Banner
Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!

Modelowanie matematyczne
(Wydział MiNI)

Semestr letni 2018/2019

Regulamin zajęć

Zajęcia odbywają się w pierwszej tercji semestru we wtorki w salach 202/203 GMiNI
14:15-15:45 i 16:15-17:45.

Aktualności

Sumaryczne wyniki z pierwszej tercji, zastosowaliśmy drobne przekształcenie końcowych wyników.

Przerwa na reklamy ;-).

Instrukcje i materiały do zajęć

Skrypt do zajęć.

Szablon raportu, rysunek i przykładowy raport.


Robocze arkusze z zajęć: L1g14[GS], L1g16[GS], L2g14[GS], L2g16[GS], L3g14[GS], L3g16[GS], L4g14[GS], L4g16[GS]

Uporządkowane arkusze z zajęć: L1, L2, L3, L4,

Materiały archiwalne - edycja 2017/2018

Robocze arkusze z zajęć: L1g14[AG], L1g14[GS], L1g16[AG], L2g14[GS], L2g14[AG], L2g16[AG],
L3g14[GS], L3g14[AG], L3g16[AG], L4g14[GS], L4g14[AG].

Uporządkowane arkusze z zajęć: L1[AG], L2[AG], L3[AG], L4[AG].


Materiały archiwalne - edycja 2016/2017

Robocze arkusze z zajęć: L1g14, L1g16, L2g14, L2g16, L3g14, L3g16, L4g14, L4g16.

Uporządkowane arkusze z zajęć: L1, L2, L3, L4.

Pomoce

Jak złożyć sprawozdanie w LaTeXu?
Overleaf (LaTeX w chmurze)

Jak zacząć przygodę ze środowiskiem Mathematica?
W sieci od września 2012. :)