Banner
Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!

Modelowanie matematyczne
(Wydział MiNI)

Semestr letni 2018/2019

Regulamin zajęć

Zajęcia odbywają się w pierwszej tercji semestru we wtorki w salach 202/203 GMiNI
14:15-15:45 i 16:15-17:45.

Konsultacje:

  • [KK] - informacje na jego stronie www,
  • [GS] - proponowane terminy konsultacji to wtorki 11-12 i piątki 8-9 w sali 101GF.
    Proszę o wcześniejsze zapowiedzenie się e-mailem.
    W razie potrzeby konsultacji w innych terminach również proszę o e-mail.

Aktualności

Instrukcje i materiały do zajęć

Skrypt do zajęć.

Szablon raportu, rysunek i przykładowy raport.


Robocze arkusze z zajęć: L1g14[GS], L1g16[GS]

Uporządkowane arkusze z zajęć: L1,

Materiały archiwalne - edycja 2017/2018

Robocze arkusze z zajęć: L1g14[AG], L1g14[GS], L1g16[AG], L2g14[GS], L2g14[AG], L2g16[AG],
L3g14[GS], L3g14[AG], L3g16[AG], L4g14[GS], L4g14[AG].

Uporządkowane arkusze z zajęć: L1[AG], L2[AG], L3[AG], L4[AG].


Materiały archiwalne - edycja 2016/2017

Robocze arkusze z zajęć: L1g14, L1g16, L2g14, L2g16, L3g14, L3g16, L4g14, L4g16.

Uporządkowane arkusze z zajęć: L1, L2, L3, L4.

Pomoce

Jak złożyć sprawozdanie w LaTeXu?
Online LaTeX Editor ShareLaTeX (LaTeX w chmurze)

Jak zacząć przygodę ze środowiskiem Mathematica?
W sieci od września 2012. :)