Banner
Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!

Teoria chaosu deterministycznego
(Wydział MiNI)

Semestr letni 2017/2018

Regulamin zajęć,
Sylabus przedmiotu na stronie Profesora,

Aktualności

Od kolejnych zajęć będziemy używali githuba.

Instrukcje i materiały do zajęć

Jak złożyć sprawozdanie w LaTeXu?
Online LaTeX Editor ShareLaTeX (LaTeX w chmurze)

Jak zacząć przygodę ze środowiskiem Mathematica?
W sieci od września 2012. :)