Banner
Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!

Komputerowa analiza
danych doświadczalnych
(Wydział Fizyki)

Semestr letni 2017/2018

Regulamin zajęć (na stronie laboratorium)

Zajęcia odbywają się w piątki 14:15-15:45 w sali 228 GF.

Proponowane terminy konsultacji to wtorki 11-12 i piątki 10-11 w sali 101GF.
Proszę o wcześniejsze zapowiedzenie się e-mailem.
W razie potrzeby konsultacji w innych terminach również proszę o e-mail.

Aktualności

Wyniki (2. kolokwium i całość laboratoriów),

Instrukcje i materiały do zajęć

Zadania do rozwiązania podczas laboratoriów,

Dane do zadania 8.,
Dane do zadania 9.,
Pierwszy i drugi zestaw danych do zadania 10.,
Dane do zadania 11.,
Z1,
Z2,

Pomoce

Licencja matlaba dla studentów PW,
Bardzo przyjazne wprowadzenie do Matlaba cz. 1., cz. 2. [dzięki uprzejmości Autora]
Dokumentacja matlaba na stronie producenta,
Strona wykładu.
Tablice χ2 ,
Dowód na to, że same korelacje to jeszcze za mało.
W sieci od września 2012. :)