Banner
Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!

Komputerowa analiza
danych doświadczalnych
(Wydział Fizyki)

Semestr letni 2018/2019

Regulamin zajęć (na stronie laboratorium)

Aktualności

Instrukcje i materiały do zajęć

Zadania do rozwiązania podczas laboratoriów,

Dane do zadania 7.,
Pierwszy i drugi zestaw danych do zadania 10.,
Dane do zadania 11.,

Pomoce

Licencja matlaba dla studentów PW,
Bardzo przyjazne wprowadzenie do Matlaba cz. 1., cz. 2. [dzięki uprzejmości Autora]
Dokumentacja matlaba na stronie producenta,
Strona wykładu.

W sieci od września 2012. :)