Słowo wstępne Rozpoczynamy konwersatoria na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej w Roku Akademickim 2006/2007. W ubiegłym roku akademickim spotykaliśmy się dziesięciokrotnie ... dalej
Najbliższe
konwersatorium

 

14 grudnia 2006r.  godz: 1215   

Dr hab Andrzej Gałkowski

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
Kierownik Asocjacji EURATOM

Od JETa do ITERa:
ważny etap na drodze do taniej, bezpiecznej
i przyjaznej środowisku energii

plakat , streszczenie  

KRONIKA

Kronika Rok ak. 2006/2007
12.10.2006 Dr Stanisław Bajtlik
Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika w Warszawie

Nagroda Nobla z fizyki w 2006 roku
plakat , streszczenie  

Rok ak. 2005/2006
8.06.2006 Prof. dr hab. Janusz Hołyst Wydział Fizyki PW

Fizyka dla  biznesmanów, polityków i...prokuratorów
abstrakt

31.05.2006
godz. 1615
Dr Robert L. Long
US Department of Energy,
Nuclear Energy Research Advisory Committee
1. Challenges in Nuclear Education and Training
2.  Public Acceptance of Nuclear Power  - What can we do to get it ?
 
18.05.2006
godz. 1215
Prof. Yuri Oganessian,  Joint Inst. for Nuclear Research, Dubna

Synthesis and decay properties of superheavy elements, abstract

18.05.2006,
godz. 1515
Prof. Janis Spigulis, University of Latvia, Riga Activities at the Bio-optics and fibre optics laboratory, University of Latvia, abstract
 11. 05. 2006 Młodzi pracownicy naukowi i doktoranci Wydziału Fizyki PW  Sympozjum Wydziału Fizyki PW - Od elementarnych struktur materii po dynamikę układów złożonych
30 . 03. 2006  Prof. dr hab. Andrzej Turos  Pamięci Prof. Ireneusza Strzałkowskiego - Akceleratory jonów w badaniach materiałowych
02. 03. 2006  Dr Jolanta Gałązka-Friedman Mössbauerowskie badania roli żelaza w powstawaniu choroby Parkinsona
26. 01. 2006  Dr hab. Ludwik Pieńkowski Energetyka jądrowa w Polsce? Tak - ale jak?
12. 01. 2006  Prof. dr hab. Ryszard Sosnowski Atom - od starożytności do naszych czasów
17. 11. 2005 Dr hab. Piotr Magierski Pamięci Prof. Stefana Ćwioka - O pewnych własnościach kwantowych gazów atomowych
   

Migawki

... z niektórych wydarzeń na Wydziale Fizyki PW