Prof. dr hab. Janusz Hołyst
Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

Fizyka dla biznesmenów, polityków… i prokuratorów

Streszczenie:

Omówione zostaną interdyscyplinarne zastosowania metod i modeli fizyki w ekonomii i naukach społecznych.  Opracowana przez Alberta Einsteina i Mariana Smoluchowskiego teoria ruchów Browna jest podstawą dla  metody Blacka-Scholesa-Myrtona wyceny finansowych instrumentów pochodnych (Nagroda Nobla z Ekonomii, 1997).  Modele dynamiki opinii społecznej  opierają  się na automatach komórkowych stworzonych w  Los Alamos przez Stanisława Ulama i Johna von Neumanna.  Uniwersalne prawa skalowania zjawisk krytycznych (Nagroda Nobla z Fizyki dla Kennetha  Wilsona, 1982)   obserwowane są również w zmianach kursów akcji,  sieciach społecznych i  statystykach przestępstw kryminalnych.

Wykład ilustrowany będzie symulacjami komputerowymi.

Prof. dr hab. Jan Pluta