Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

tel: 022 660 7267, fax: 022-628-2171

e-mail: dziekan@if.pw.edu.pl

Słowo wstępne:  Sympozjum Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej - to prezentacja "spektrum" badań naukowych prowadzonych aktualnie na Wydziale Fizyki PW. To równocześnie... dalej
Zaproszenie Tekst zaproszenia skierowany do Władz Uczelni i Wydziałów PW oraz do instytucji naukowo-badawczych Warszawy
Plakat Plakat sympozjum w formacie PDF do skopiowania i wywieszenia na tablicy ogłoszeń
Agenda Szczegółowe informacje o programie tematycznym i godzinowym Sympozjum oraz o akcjach towarzyszących
Plan Gmachu ... gdzie zaznaczone są pomieszczenia poszczególnych pracowni naukowych i dydaktycznych w Gmachu Wydziału Fizyki PW

Foto-raport