Słowo wstępne

Rozpoczynamy konwersatoria na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej w Roku Akademickim 2006/2007. W ubiegłym roku akademickim spotykaliśmy się dziesięciokrotnie na konwersatoriach wydziałowych. Sześć referatów zostało wygłoszonych przez zaproszonych specjalistów z instytucji zewnętrznych. Tematyka referatów dotyczyła zarówno fundamentalnych zagadnień fizyki, jak i aplikacji fizyki w róznych dziedzinach działalności człowieka. Jest to właśnie myśl przewodnia naszego konwersatorium, którego zadaniem jest przybliżać wszystkim zainteresowanym aktualne problemy fizyki oraz  ukazywać potencjalne i istniejące zastosowania fizyki w różnych dziedzinach życia.

We współczesnym świecie fizyka odgrywa rolę szczególną. Prawa fizyki, w odróżnieniu od praw formułowanych przez człowieka (np. praw ruchu drogowego), obowiązują każdego i wszędzie. Nie da się ich uniknąć ani ominąć. Trzeba je znać i umieć wykorzystywać - nie tylko po to, by uniknąć wypadku na drodze, nie tylko w badaniach z zakresu fizyki, ale także w innych dziedzinach nauki i techniki, w systemach komunikacji, w medycynie, wojsku i sporcie. Stosowane w fizyce sposoby prowadzenia obserwacji i opisu zjawisk znajdują zastosowanie w ekonomii, socjologii i wielu innych dziedzinach.

Fizyka odgrywa szczególna rolę w uczelniach technicznych. Jest nie tylko podstawą wiedzy technicznej, rozwijanej dalej na poszczególnych wydziałach, ale dla swego rozwoju korzysta z osiągnięć nauk technicznych, a poprzez swe potrzeby, rozwój tych nauk stymuluje. Stanowi więc element integrujący badania podstawowe i osiągnięcia techniczne.   

Konwersatorium na Wydziale Fizyki PW odzwierciedla i wspomaga pozycję fizyki w uczelniach technicznych. W środowisku warszawskim jest działaniem komplementarnym w stosunku do konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego na Wydziale Fizyki UW oraz konwersatorium w Instytucie Fizyki PAN. Chcielibyśmy, by było także elementem łączącym kształcenie w szkołach średnich z dalszą edukacją młodych ludzi w uczelniach wyższych; by łączyło hermetyczną niekiedy wiedzę z fizyki, ze zrozumieniem podstaw tej wiedzy przez  nasze społeczeństwo.

Konwersatorium ma charakter otwarty. Temat referatu może zgłosić każdy, ale zaakceptowanie przez organizatorów jest oczywiście konieczne. Wydział Fizyki PW znajduje się w centrum Warszawy, a audytorium fizyki wyposażone jest w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Zajęcia z fizyki odbywają tu każdego roku tysiące studentów prawie wszystkich wydziałów PW. Materiały wygłoszonych już referatów udostępniane są do pobrania ze strony WWW konwersatorium.  

Zwyczajowo konwersatorium odbywa się w czwartki o godz. 12:15 w audytorium Wydziału Fizyki PW, ul Koszykowa 75.. Referat trwa 60 minut; dalsze 15 minut przeznaczone jest na dyskusję. W szczególnych przypadkach możliwe są odstępstwa od tych reguł. Wszelkie pytania, uwagi i sugestie dotyczące konwersatorium proszę kierować na adres: pluta@if.pw.edu.pl .    

Zapraszam do udziału w konwersatorium Wydziału Fizyki PW.

Jan Pluta