Dr hab Andrzej Gałkowski

Od JETa do ITERa:
ważny etap na drodze do taniej, bezpiecznej
i przyjaznej środowisku energii

STRESZCZENIE:

Świat potrzebuje energii – bezpiecznej, nie zanieczyszczającej środowiska naturalnego, a przy tym taniej, wszędzie dostępnej i zapewniającej dostawy przez wiele lat.

Fuzja jądrowa może być odpowiedzią na to zapotrzebowanie.

W referacie zostaną omówione eksperymenty na układzie fuzji jądrowej JET w Culham koło Oksfordu, w tym zjawiska samoorganizacji prowadzące do wytworzenia barier termicznych w plazmie, co w efekcie zapewnia dobre warunki utrzymania masy i energii. Tokamak ITER, którego budowa rozpoczęła się w Cadarache koło Aix-en-Provence, będzie kolejnym krokiem na drodze (łac. iter) do zbudowania komercyjnego reaktora fuzji jądrowej. W tym międzynarodowym eksperymencie, w którym uczestniczy siedem największych potęg świata, uzyskane będą warunki intensywnego spalania izotopów wodoru. W referacie powiem o tym, jakie wyzwania stoją przed tymi, którzy ten eksperyment planują i będą realizować.