Kronika 
Kliknij ikonę fotografii. Rozmiary zdjęć odpowiadają rozdzielczości ekranu  (1024 x 768) pikseli.
Kliknij kwadracik w prawym, górnym rogu, by widzieć całą szerokość zdjęcia.
Kliknij ikonę fotografii.

2 marca 2006r.
dr Jolanta Gałązka Friedman

Mössbauerowskie badania roli żelaza w powstawaniu choroby Parkinsona

 

Całość prezentacji: k020306.pdf

Obsługa sali i serwis foto: Andrzej Orłowski, Zbigniew Wieja

STRESZCZENIE:

Zjawisko bezodrzutowej emisji i absorpcji promieniowania γ (zjawisko Mössbauera) zostało odkryte przez Rudolfa Mössbauera w 1957 roku. Doceniając niezwykle szeroki wachlarz możliwości zastosowań tego zjawiska, już 4 lata później, tzn w roku 1961 przyznano Mössbauerowi za to odkrycie Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Spektroskopia mössbauerowska jest bardzo ważnym narzędziem w badaniach medycznych i biofizycznych [1,2].

 Pierwszy opis choroby Parkinsona pojawił się w papirusach egipskich z okresu XIX dynastii (1350-1200 p.n.e.). Charakterystyczne objawy choroby Parkinsona: sztywność, spowolnienie, drżenie spoczynkowe spowodowane są brakiem dopaminy w organizmie chorego. Tego odkrycia dokonał Arvid Carlsson w 1957 roku. Nagrodę Nobla za to odkrycie otrzymał  w roku 2000 (w dziedzinie medycyny). Dopamina jest produkowana w mózgu ludzkim przez komórki nerwowe znajdujące się w małej (o wadze około 500 mg) strukturze noszącej nazwę istoty czarnej. Śmierć komórek nerwowych istoty czarnej jest bezpośrednia przyczyną powstawania choroby Parkinsona.

 Specjaliści uważają, że istnieje kilka mechanizmów odpowiedzialnych za śmierć komórek nerwowych istoty czarnej. Jednym z tych mechanizmów jest stres oksydacyjny, w którym żelazo odgrywa bardzo istotną rolę. Zespół badaczy z Polski i Izraela zastosował spektroskopię mössbauerowską do wyjaśnienia roli żelaza w powstawaniu choroby Parkinsona [3]. W czasie seminarium będą zreferowane wyniki pomiarów mössbauerowskich świadczące o różnicach w strukturze związków  wiążących żelazo obecnych w parkinsonowskich istotach czarnych w porównaniu z kontrolą. Otrzymane wyniki dają nadzieję na opracowanie terapii naprawczej w chorobie Parkinsona.

Bibliografia:

  1. Biospektroskopia t. 1, PWN, Warszawa 1989, Rozdział II – A. Hrynkiewicz, Spektroskopia mössbauerowska.

  2. Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszwa 1999, Rozdział 3 – A.Z. Hrynkiewicz, K. Tomala, Spektroskopia mössbauerowska.

  3. Galazka-Friedman J, Bauminger ER, Koziorowski D, Friedman A- Mössbauer spectroscopy and ELISA studies reveal differences between Parkinson’s disease and control substantia nigra. Biochim. Biophys. Acta 2004; 1688: 130-136