Kronika 
17 listopada 2005r.
(Konwersatorium poświęcone pamięci Prof.  Stefana Ćwioka)

dr hab. Piotr Magierski
O pewnych własnościach kwantowych gazów atomowych

Plakat: konw-171105.doc Całość prezentacji w wersji "pdf": gazy_atomowe.pdf

STRESZCZENIE:

W ostatnich latach byliśmy świadkami ogromnego postępu w badaniach gazów atomowych w ekstremalnie niskich temperaturach. Rozwój technik chłodzenia i pułapkowania atomów doprowadził do zaobserwowania kondensacji Bosego-Einsteina, oraz stworzył unikatową możliwość badania gazów fermionowych. Z uwagi na fakt, że oddziaływanie pomiędzy atomami  jest kontrolowane w eksperymencie z ogromną precyzją, zimne gazy fermionowe mogą  posiadać zarówno cechy kondensatu Bosego-Einsteina, jak i układu nadprzewodzącego typu BCS.

Z teoretycznego punktu widzenia, nasze zrozumienie tych wielociałowych układów kwantowych jest wciąż niepełne. Podczas wykładu omówione zostaną własności i przedstawione równanie stanu gazu fermionów, w którym długość rozpraszania jest nieskończona. Przedyskutowane zostanie również znaczenie badań kwantowych gazów atomowych dla zrozumienia własności materii jądrowej i gwiazd neutronowych.