DETEKTORY PROMIENIOWANIA
 JONIZUJĄCEGO

 

WSTĘP 

 KOMORA WILSONA

KOMORA JONIZACYJNA

KOMORA PĘCHERZYKOWA

LICZNIKI                                    GEIGERA-MULLERA

LICZNIKI PROPORCJONALNE

LICZNIKI SCYNTYLACYJNE

DETEKTORY PÓŁPRZEWODNIKOWE

KLISZE JĄDROWE

ŹRÓDŁO DANYCH

 

 

 

[1] A. Hryniewicz  "Człowiek i promieniowanie jonizujące" PWN 2001

[2] K. Anglincew "Dozymetria promieniowania jonizujcego" PWN 1961

[3] http://zfceid.ftj.agh.edu.pl

[4] http://medtech.eti.pg.gda.pl

[5] http://jansala.fm.interia.pl/index.html

[6] http://republika.pl/slawstwo/index.htm