DETEKTORY PROMIENIOWANIA
 JONIZUJĄCEGO

 

WSTĘP 

 KOMORA WILSONA

KOMORA JONIZACYJNA

KOMORA PĘCHERZYKOWA

LICZNIKI                                   GEIGERA-MULLERA

LICZNIKI PROPORCJONALNE

LICZNIKI SCYNTYLACYJNE

DETEKTORY PÓŁPRZEWODNIKOWE

KLISZE JĄDROWE

ŹRÓDŁO DANYCH

 

 

        Służą do wykrywania promieniowania jądrowego  wymagającego dużej rozdzielczości (zdolności rozróżniania różnic energii, występujących w widmie promieniowania). Wytworzenie jednej pary nośników prądu, elektron – dziura, w półprzewodniku wymaga kilka razy niższej energii niż wytworzenie pary jonów w gazie wypełniającym komorę licznika jonizującego. Detektory te są nadzwyczaj czułe i precyzyjne. Można za ich pomocą dokładnie określić energię badanego promieniowania, a więc określić z jakiego radionuklidu pochodzi to promieniowanie. Materiałem najczęściej stosowanym jako detektor jest german z dodatkiem litu CdTe .

       W ostatnich latach stosuje się detektory z zastosowaniem wysokiej jakości monokryształów CdZnTe, które mają lepsze właściwości fizyczne niż CdTe, co umożliwia stosowanie wyższych napięć polaryzujących, polepszających efektywność zbierania ładunków nośników generowanych przez padające promieniowanie .[6]