DETEKTORY PROMIENIOWANIA
 JONIZUJĄCEGO

 

WSTĘP 

 KOMORA WILSONA

KOMORA JONIZACYJNA

KOMORA PĘCHERZYKOWA

LICZNIKI                                   GEIGERA-MULLERA

LICZNIKI PROPORCJONALNE

LICZNIKI SCYNTYLACYJNE

DETEKTORY PÓŁPRZEWODNIKOWE

KLISZE JĄDROWE

ŹRÓDŁO DANYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Zasada ich działania jest taka sama jak G – M, lecz działają one w zakresie potencjałów, zwanym przedziałem proporcjonalności, przed osiągnięciem plateau. Wielkość impulsu w tym zakresie nie jest stała, lecz wzrasta wraz z napięciem. Wzmocnienie impulsu w tym przypadku jest rzędu 105 – 106. Przy stałym napięciu współczynnik wzmocnienia pozostaje stały i wysokość impulsów jest proporcjonalna do liczby pierwotnych par jonów, wytworzonych przez cząstkę jonizującą, a więc do energii cząstki. Dlatego też liczniki te nazwano licznikami proporcjonalnymi.

Liczniki proporcjonalne standardowe

Przykłady:


 

PXAr Be 76x38

[3]


Charakterystyka:
Okienko: Beryl, średnica 50 mm, gr. 0.3 mm; Mika, średnica 36 mm, gr. 1.5 mg/cm2; lub inne.
Napełnienia: Ne + i-C5H12, Ar + i-C5H12, Kr + i-C5H12, Xe+Kr+H2.
Napięcia pracy [V]: 1000 (Ne) - 1900 (Xe).
Zakres energii [keV]: 1.3 - 80.
Energetyczna zdolność rozdzielcza: 6 keV: < 17%; 17keV < 12%.
Trwałość: 1011 imp.

Liczniki tego typu mogą być wykonywane w wersjach:
- Podwójnej (z dwoma anodami).
- Przelotowej (z dwoma oknami Be w naprzeciwległych ścianach).
- Wielookienkowej.

Przeznaczenie:
Detekcja promieniowania X i miękkiego gamma.

Zastosowania:
- Badania i analizy w oparciu o efekt Moessbauera.
- Dyfraktometry RTG.
- Oznaczanie Ca, Fe, Zn, Pb w rudach i pulpach flotacyjnych oraz popiołu oraz siarki w węglu metodą fluorescencji RTG.
- Oznaczanie popiołu i siearki pirytowej w węglu kamiennym i brunatnym z wykorzystaniem efektu Moessbauera.
- Badanie staniu przedawaryjnego wielkich silników.
- Badania invivo procesu asymilacji np. roślin zbożowych.
 


 

PXAr Be 32x16

[3]


Charakterystyka:
Okienko: Beryl, średnica 20 mm, gr. 0.2 mm; Mika, średnica 20 mm, gr. 1.5 mg/cm2; prostokątne 20x35 mm lub inne.
Napełnienia: Ne + i-C5H12, Ar + i-C5H12.
Zakres energii [keV]: 1.3 - 10.
Energetyczna zdolność rozdzielcza: 6 keV: < 17%.
Trwałość: 1011 imp.

Przeznaczenie:
Detekcja miękkiego promieniowania X.

Zastosowania:
- Badanie promeniwania X ze Słońca.
- Pomiar promieniowania hamowania w badaniach biologicznych.


 

PXTKr Cylindryczny osiowy

[3]


Charakterystyka:
Licznik cylindryczny z okienkiem czołowym Be o gr 0.3 mm.
Wymiary zewnętrzne, napełnienie i ciśnienie optymalizowanie do energii rejestrowanego promieniowa (np. dla energi 14.4 keV średnica katody 30 mm, dł 150 mm).
Energetyczna zdolność rozdzielcza: < 16%.

Przeznaczenie:
Detekcja promieniowania X i gamma w zakresie od 5-60 keV.

Zastosowania:
Badania oraz analizy z wokorzysaniem spektrometrii Moessbauera z uzyciem 57Co (14.41 keV) 151Gd (21.6 keV) 119Sn-m (23.8 keV).

 

Liczniki proporcjonalne specjalne

Przykłady:


 

Licznik słomkowy

[3]


Charakterystyka:
Licznik przepływowy z katodą będącą okienkiem, o średnicy 4 mm, długości od kilku do kilkudziesięciu cm.
Możliwa praca z różnymi mieszaninami gazowymi, podstawowa to Xe + CO2 + O2.
Napięcie pracy dla podstawowej mieszaniny to ok. 1540 V.

Przeznaczenie:
Detekcja elektronów, mionów oraz promieniowania X.

Zastosowania:
Rejestracja śladów cząstek oraz identyfikacja elektronów w subdetektorze TRT w eksperymencie ATLAS.


 

Licznik przepływowy

[3]


Charakterystyka:
Licznik przepływowy z bocznym okienkiem, uchwytem na źródło oraz wzmacniaczem.
Licznik o przekroju kwadratowy o wymiarach 20x20x160 mm.
Okienko: Be, Al, Mylar, Kapton, Mika - bocznie o średnicy 4-16 mm.
Możliwa praca z różnymi mieszaninami gazowymi.

Przeznaczenie:
Detekcja promieniowania alfa, beta, miekkigo X i gamma.

Zastosowania:
Kontrola składu gazu w systemach gazowych.


 

Licznik elektronów konwersji dla efektu Moessbaouer'a

[3]


Charakterystyka:
Licznik przepływowy, rozbieralny
Okienko: Beryl o średnicy 25 mm, grubości 0.3 mm, wysokiej czystaosci. Grubość objętości czynnej zmienna od 5-12 mm.
Napełnienie: He+10%CH4

Przeznaczenie:
Detekcja promieniowania beta w polu promieniowania gamma.

Zastosowania:
Detekcja elektronów konwersji energii w pomiarach moesbauerowskich.

[3]