DETEKTORY PROMIENIOWANIA
 JONIZUJĄCEGO

WSTĘP 

 KOMORA WILSONA

KOMORA JONIZACYJNA

KOMORA PĘCHERZYKOWA

LICZNIKI                                    GEIGERA-MULLERA

LICZNIKI PROPORCJONALNE

LICZNIKI SCYNTYLACYJNE

DETEKTORY PÓŁPRZEWODNIKOWE

KLISZE JĄDROWE

ŹRÓDŁO DANYCH

 

Strona ta została stworzona przez Piotra Kwietnia na zaliczenie przedmiotu Metody Fizyki Jądrowe w Środowisku, Przemyśle i Medycynie . Przedmiot ten jest prowadzony przez prof. dr. hab Jana Plutę na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej