Dydaktyka-
prowadzi dr inż. Monika Petelczyc

Terminy zajęć

Fizyka 1: środa

2IBM-M, 2IBM-E, 2IBM-I wykład godz. 8.15-10 s. 118AL


MMF: środa

G1 ćw. godz. 11.30-13 s. 24K (IŚ)


Psychofizyka (od 25 marca): środa

ćw. godz. 13.15-14 s. 24K (IŚ)


Wstęp do fizyki: środa

2T3: ćw. godz. 15.15-16 s. 104 EiTI


Biofizyka z elementami biochemii: piątek

Fiz. med. wykład godz. 10.15-13 s. 110 GF

Konsultacje

środa 10.15-11.00

piątek 13.15-14

pok. 136


Studencie przed przybyciem, proszę o informację e-mailem, że się pojawisz.

Wykład - Fizyka 2,
czyli elementy fizyki kwantowej i statystycznej

an image


Regulamin:

regulaminf2.pdf


Tematy wykładowe:

  Powstanie mechaniki kwantowej, dualizm korpuskularno-falowy: wykład 1
  Elementy mechaniki kwantowej
 • pojęcia podstawowe, funkcja falowa wykład 2
  • Równanie Schrödingera
 • postulaty mechaniki kwantowej: wykład 3
 • skok potencjału oraz studnia potencjału
  • Zjawisko tunelowe
   Oscylator kwantowy
   Atom wodoru
 • moment pędu
 • elektron w polu jądra wodoru
  • Momenty magnetyczne w polu magnetycznym, własności magnetyczne substancji, rezonans jądrowy
   Elementy fizyki statystycznej
 • statystyki klasyczne i kwantowe
  • Elementy fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych
   Modele jądra atomowego

  Kontakt

  an image

  Adiunkt na Wydziale Fizyki

  Koszykowa 75

  00-662 Warszawa

  tel. 22 234 7958 (do Zakładu I, pok. 6)

  pok. 136

  e-mail: monika.petelczyc@