Dydaktyka-
prowadzi dr inż. Monika Petelczyc

Terminy zajęć

Fizyka 1: środa

2IBM-M, 2IBM-E, 2IBM-I wykład godz. 8.15-10 s. 118AL


MMF: środa

G1 ćw. godz. 11.30-13 s. 24K (IŚ)


Psychofizyka (od 25 marca): środa

ćw. godz. 13.15-14 s. 24K (IŚ)


Wstęp do fizyki: środa

2T3: ćw. godz. 15.15-16 s. 104 EiTI


Biofizyka z elementami biochemii: piątek

Fiz. med. wykład godz. 10.15-13 s. 110 GF

Konsultacje

środa 10.15-11.00

piątek 13.15-14

pok. 136


Studencie przed przybyciem, proszę o informację e-mailem, że się pojawisz.

Biofizyka z elementamii biochemii

an image
Regulamin zaliczenia przedmiotu

Zagadnienia na seminarium

Planowana tematyka wykładów:

  Biochemia makrocząstek i oddziaływania na poziomie atomowym
 • Wiązania chemiczne: wykład 1
 • Makrocząstki materii ożywionej: aminokwasy, białka: wykład 2
 • Środowisko wodne
  • Genetyka:
 • DNA struktura
 • Biosynteza białek oraz inżynieria genetyczna
  • Biofizyka komórki
 • Budowa komórki. Cykl komórki
 • Procesy transportu, błona komórkowa
 • Komunikacja międzykomórkowa
 • Metody badania organelli komórkowych
  • Biofizyka molekularna:
 • Rozpoznawanie molekularne i przemiany strukturalne (agregacja, denaturacja, kalorymetria)
 • Analiza ilościowa masy, objętości i kształtu cząsteczek (m. in. spektrometria masowa, rozpraszanie, elektroforeza)
 • Analiza spektralna w biochemii i biologii molekularnej
  • Biotermodynamika i zjawiska oscylacyjne
 • Maszyny molekularne
 • Podstawowe pojęcia: zasady termodynamiki, entropia, dyfuzja:
 • Termodynamika procesów chemicznych
 • Wymiana energii w organizmie żywym
 • Hemeostaza i fluktuacje
  • Podtawowe zagadnienia ewolucyjne i aspekty fizyczne ewolucji
 • Procesy ewolucyjne, darwinizm, masowe wymierania. Modele ewolucyjne
 • Poziomy organizacji organizmów żywych
 • Kontakt

  an image

  Adiunkt na Wydziale Fizyki

  Zakład Fizyki Układów Złożonych

  Koszykowa 75

  00-662 Warszawa

  tel. 22 234 7958 (do Zakładu I, pok. 6)

  pok. 136

  e-mail:monika.petelczyc@