Dydaktyka-
prowadzi dr inż. Monika Petelczyc

Terminy zajęć

Fizyka 1: środa

2IBM-M, 2IBM-E, 2IBM-I wykład godz. 8.15-10 s. 118AL


MMF: środa

G1 ćw. godz. 11.30-13 s. 24K (IŚ)


Psychofizyka (od 25 marca): środa

ćw. godz. 13.15-14 s. 24K (IŚ)


Wstęp do fizyki: środa

2T3: ćw. godz. 15.15-16 s. 104 EiTI


Biofizyka z elementami biochemii: piątek

Fiz. med. wykład godz. 10.15-13 s. 110 GF

Konsultacje

środa 10.15-11.00

piątek 13.15-14

pok. 136


Studencie przed przybyciem, proszę o informację e-mailem, że się pojawisz.

Ćwiczenia z Psychofizyki

an image
Zakres ćwiczeń

Statystyka opisowa: Miary rozproszeń i centralne.

Graficzna prezentacja danych

Przedziały ufności

Formułowanie hipotez statystycznych:testy dla zmiennych powiązanych i niepowiązanych

Moc próby, wielkość efektu

Korelacja Pearsona

Funkcja największej wiarygodności oraz bootstrap.

Funkcje psychometryczne
Kontakt

an image

Adiunkt na Wydziale Fizyki

Zakład Fizyki Układów Złożonych

Koszykowa 75

00-662 Warszawa

tel. 22 234 7958

pok. 136

e-mail:monika.petelczyc@