WYKŁADY (LECTURES) W BIEŻĄCYM ROKU AKAD.:

Fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych 

Fizyka kwantowa (notatki do wykładu)    (notatki 2) wykłady: fk1 fk2 fk3  fk4  fk5 fk6 fk7
   zagadnienia do egzaminu

Mechanika kwantowa  (notatki do wykładu) wyklady: mk1 mk2 mk3 mk4 mk5 mk6 mk7
   zagadnienia do egzaminu

Elements of nuclear physics (lecture for MEiL faculty)   SLIDES

Wprowadzenie do kwantowej teorii pola (dla doktorantów)  notatki (uwaga: niekompletne!)

Availability in the academic year: 2019/2020 (office no. 226b; Physics Bldg.):

Tuesdays:  2 pm - 3 pm

Thursdays: 3 pm - 4 pm


WYKŁADY W UBIEGŁYCH LATACH:

Wykład z fizyki dla wydziału Geodezji i Kartografii (I rok)


Elements of Modern Physics (lecture at the Faculty of Mathematics and Information Science)


Fizyka kwantowa

Mechanika kwantowa (zagadnienia egzaminacyjne)

Wprowadzenie do kwantowej teorii pola


Mechanika kwantowa I (Quantum mechanics I)

Mechanika kwantowa II (Quantum mechanics II)

Fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych (Nuclear and elementary particle physics)

Plan wykładu z fizyki dla wydziału Geodezji i Kartografii (I rok)

Metody numeryczne

Proponowane tematy prac magisterskich lub doktorskich

Obronione prace magisterskie i doktorskie