WYKŁADY (LECTURES) W BIEŻĄCYM ROKU AKAD.:

Fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych 

Fizyka kwantowa (notatki do wykładu)    (notatki 2) 

Mechanika kwantowa  (notatki do wykładu)

Elements of nuclear physics (lecture for MEiL faculty)   SLIDES

Wprowadzenie do kwantowej teorii pola (dla doktorantów)  notatki (uwaga: niekompletne!)

Availability in the academic year: 2017/2018 (office no. 226b; Physics Bldg.):

Tuesdays:  11 am - 12 pm

Fridays:     1 pm - 2 pm


WYKŁADY W UBIEGŁYCH LATACH:

Wykład z fizyki dla wydziału Geodezji i Kartografii (I rok)


Elements of Modern Physics (lecture at the Faculty of Mathematics and Information Science)


Fizyka kwantowa

Mechanika kwantowa (zagadnienia egzaminacyjne)

Wprowadzenie do kwantowej teorii pola


Mechanika kwantowa I (Quantum mechanics I)

Mechanika kwantowa II (Quantum mechanics II)

Fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych (Nuclear and elementary particle physics)

Plan wykładu z fizyki dla wydziału Geodezji i Kartografii (I rok)

Metody numeryczne

Proponowane tematy prac magisterskich lub doktorskich

Obronione prace magisterskie i doktorskie