Prace licencjackie (inżynierskie)

1. inż. Katarzyna Karnas
   tytuł: Zastosowanie zmodyfikowanego algorytmu Bryana do wyznaczenia funkcji spektralnej układu wielu ciał metodą maksymalnej entropii.
   obrona: 25.02.2013
2. inż Patryk Lipka-Bartosik
    tytuł: Badanie molekuły H_2 metodami mechaniki kwantowej.
    obrona: 23.02.2015
3. inż. Michał Wyszyński
    tytuł: Rekoneksja wirów kwantowych w unitarnym gazie Fermiego
   
obrona: 8.02.2016

Prace magisterskie

1. mgr Konrad Klimaszewski
    tytuł: Gęstość protonów w skorupie gwiazdy neutronowej.
   
obrona: 30.09.2004
2. mgr Gabriel Wlazłowski
    tytuł: Propagacja neutrin w gorącej materii jądrowej z zastosowaniem do wybuchu gwiazdy supernowej.
   
obrona:  21.06.2005
3. mgr Magdalena Zielińska
    tytuł: Wpływ jądrowych wzbudzeń kolektywnych na własności termodynamiczne skorupy gwiazdy neutronowej
   
obrona: 21.07.2006
4. mgr Marcin Staszczak
    tytuł: Metoda rozwiązywania równania Schroedingera na sieci wykorzystująca ewolucję w czasie urojonym.
   
obrona: 20.04.2007
5. mgr Leszek Pawlicki
    tytuł: Efekty powłokowe w egzotycznie zdeformowanych jądrach atomowych
    obrona: 04.01.2010
6. mgr Maciej Grzegorczyk
    tytuł: Zbadanie własności gwiazdy neutronowej w ramach prostego modelu
    obrona: 18.05.2010
7. mgr Tomasz Miller
    tytuł: Badanie rozrzedzonego gazu Fermiego metodą Hartree-Focka-Bogoliubowa
    obrona: 20.09.2010
8. mgr Mariusz Janeczko
    tytuł: Gaz atomowy na sieci optycznej - badania modelowe
    obrona: 28.02.2013
9. mgr Katarzyna Karnas
    tytuł: Badanie stabilności i oddziaływania wirów kwantowych w nadciekłych gazach atomowych.
    obrona: 14.09.2014

Prace doktorskie
1. dr Krzysztof Zberecki
    tytuł: Analiza korelacji oktupolowych w jądrach atomowych
    obrona: 8.10.2007
2. dr Gabriel Wlazłowski
    tytuł: Zbadanie właściwości rozrzedzonego gazu silnie oddziałujących fermionów metodą Monte Carlo
    obrona: 20.05.2010