Fizyka Zderzeń Ciężkich Jonów

Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska

Semestr letni 2022/2023

środa 14.15-17.00, sala 113 GF

Kontakt:   kperl@cern.ch, katarzyna.grebieszkow@pw.edu.plSymulacja UrQMD


WykładyLiteraturaPublikacje (lub prezentacje)

Lista przeglądowych prac na temat fizyki wysokich energii (głównie pierwsze prace na liście) oraz fizyki zderzeń ciężkich jonów:Forma zaliczenia

Egzamin pisemny w formie testu zawierającego:

Egzamin poprawkowy ma formę egzaminu ustnego (losowane są trzy pytania z podanej listy; szczegóły techniczne "maszyny losującej" można znaleźć tutaj). Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest wcześniejsze przystąpienie do egzaminu pisemnego.

Katarzyna Grebieszkow, luty 2023