Lista prac wykonanych w pracowni FENS:

Lista prac dyplomowych:

62 Alicja Skóra
Ewolucja sieci złożonych transportu miejskiego pod wpływem zaburzenia zewnętrznego
Dr inż. Julian Sienkiewicz/ Prof. dr hab. Janusz Hołyst
2015, inż
  Streszczenie
61 Jacek Peryt
Miary informacyjne modelu Isinga na sieciach sprzężonych
Dr inż. Krzysztof Suchecki/ Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2015, inż
  Streszczenie
60 Piotr Izert
Modelowanie dynamiki wiedzy metodami fizyki statystycznej
Dr inż. Krzysztof Suchecki/ Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2015, inż
  Streszczenie
59 Piotr Górski
Wpływ informacji na ewolucje rosnacych układów hierarchicznych
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2015, mgr
  Streszczenie
58 Joanna Toruniewska
Uporządkowanie lokalne w dynamice koewolucji modelu Pottsa i topologii oddziaływań
Dr inż. Krzysztof Suchecki
2015, mgr
  Streszczenie
57 Diana Bąkała
Oprogramowanie analizy statystycznej wyników nauczania studentów
Mgr inż. Jan Chołoniewski /Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2015, inż
  Streszczenie
56 Marta Bigus
Miary informacji w wielopoziomowych sieciach złożonych
Mgr inż. Agnieszka Czaplicka
2014, inż
 
55 Piotr Górski
Wpływ informacji na ewolucję sieci złożonych
Mgr inż. Agnieszka Czaplicka
2014, inż
  Streszczenie
54 Adrian Dominiczak
Transformacja sieci złożonych do szeregów czasowych
Dr inż. Julian Sienkiewicz
2014, mgr
  Streszczenie
53 Mateusz Ozimek
Analiza współpracy naukowców metodami statystycznej eksploracji danych
Dr inż. Julian Sienkiewicz
2014, inż
  Streszczenie
52 Joanna Toruniewska
Tworzenie się grup społecznych w sieciach złożonych
Dr inż. Krzysztof Suchecki/ Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2014, inż
  Streszczenie
51 Emil Świderek
Predykcja układów wieloskładnikowych metodami statystycznej eksploracji danych
Dr inż. Julian Sienkiewicz/ Prof. dr hab. Janusz Hołyst
2014, inż
  Streszczenie
50 Robert Paluch
Badanie dynamiki układów hierarchicznych
Dr inż. Krzysztof Suchecki/ Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2014, mgr
  Streszczenie
49 Katarzyna Żogała
Statystyczna eksploracja danych wyborczych
Dr inż. Julian Sienkiewicz
2013, inż
  Streszczenie
48 Urszula Anna Szewczyk
Badanie sieci złożonych dla zmiennych makroekonomicznych
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2013, inż
 
47 Justyna Olczak
Procesy transportu na hierarchicznych sieciach złożonych
Mgr inż. Agnieszka Czaplicka
2013, inż
 
46 Jan Chołoniewski
Statystyczna eksploracja skorelowanych danych emocjonalnych
Dr inż. Julian Sienkiewicz
2013, mgr
  Streszczenie
45 Tomasz Ryczkowski
Dynamika boolowska na sieciach hierarchicznych
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2013, mgr
 
44 Grzegorz Siudem
Procesy dyfuzji w połączonych sieciach złożonych
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2012, mgr
 
43 Tomasz Ryczkowski
Grona emocjonalne w społecznościach internetowych
Prof. dr. hab. Janusz Hołyst/ Dr inż. Anna Chmiel
2012, inż
 
42 Jan Chołoniewski
Wielowymiarowa analiza emocji
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2012, inż
  Streszczenie
41 Robert Paluch
Wpływ zdarzeń zewnętrznych na dyskusje internetowe na przykładzie forów sportowych
Dr inż. Julian Sienkiewicz/ Prof. dr hab. Janusz Hołyst
2012, inż
  Streszczenie
40 Paweł Kondratiuk
Modelowanie rozprzestrzeniania się paradygmatów naukowych
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2012, mgr
 
39 Krzysztof Soja
Sieci współpracy naukowej: analiza metodami fizyki statystycznej
Dr inż. Julian Sienkiewicz/ Prof. dr hab. Janusz Hołyst
2012, mgr
  Streszczenie
38 Paweł Kondratiuk
Model izolacji grup społecznych w topologii sieci modularnych
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2011, inż
 
37 Paweł Weroński
Analiza, symulacja i wizualizacja stanów emocjonalnych społeczności internetowych
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2010, mgr
 
36 Edyta Kaczor
Wizualizacja i analiza problemu dyfuzji cząstki na sieciach złożonych
Mgr. inż. Anna Chmiel
2010, inż
 
35 Grzegorz Siudem
Złamanie symetrii w modelu izolacji grup społecznych
Mgr. inż. Julian Sienkiewicz/ Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2010, inż
 
34 Adam Pawluczyk
Obserwacje zdarzeń ekstremalnych w układach stochastycznych
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst / mgr Paweł Sieczka
2010, inż
 
33 Piotr Pohorecki
Przepływy informacji i emocji pomiędzy użytkownikami portali internetowych
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2010, mgr
 
32 Agnieszka Czaplicka
Modele agentów emocjonalnych
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2010, mgr
 
31 Konrad Koziej
Zastosowanie algorytmów genetycznych do analizy ekonomicznych i finansowych szeregów czasowych
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2009, mgr
 
30 Sebastian Komosa
Dynamika opinii na sieciach hierarchicznych
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2008, mgr
 
29 Leon Kananowicz
Zjawiska ekstremalne w układach złożonych
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2007, mgr
 
28 Piotr Ludwiczuk
Samopodobieństwo i wymiar fraktalny sieci złożonych
dr Agata Fronczak
2007, mgr
 
27 Kamila Mizgier
Modelowanie bankructw firm w złożonych sieciach produkcji
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2007, mgr
 
26 Marcin Uszyński
Zastosowanie metod dynamiki nieliniowej do analizy poziomu szumów szeregów czasowych w ekonomii i finansach
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2007, mgr
 
25 Cezary Bułka
Zastosowanie algorytmów genetycznych do modelowania procesów ekonomicznych
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2006, mgr
 
24 Mariusz Adamski
Symulacje dynamiki zmian opinii społeczenej za pomoca automatów komórkowych
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2006, mgr
 
23 Karina Uszyńska
Badanie dynamiki pajęczynowego modelu popytu i podaży w sieci agentów heterogenicznych
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2006, mgr
 
22 Anna Chmiel
Analiza struktury sieci firm i branż w Polsce metodami fizyki statystycznej
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2006, mgr
 
21 Grzegorz Kowalczyk
Analiza fluktuacji kursów akcji i aktyności rynków finansowych metodami dynamiki sieci złożonych
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2006, mgr
 
20 Bernard Kujawski
Modelowane struktury i dynamiki sieci dyskusji internetowych
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2005, mgr
 
19 Julian Sienkiewicz
Sieci transportu miejskiego w Polsce: badania metodami fizyki statystycznej
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2004, mgr
 
18 Piotr Wójcicki
Mechanizmy gronowania w sieciach ewoluujących.
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2004, mgr
 
17 Dominik Obuchowicz
Badanie sieci współpracy naukowej metodami nierównowagowej fizyki statystycznej.
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2003, mgr
 
16 Paweł Łagodziński
Zastosowanie metod dynamiki nieliniowej i fizyki statystycznej do analizy szeregów czasowych w ekonomii
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2003, mgr
 
15 Krzysztof Suchecki
Oscylacje rozkładów stopni wierzchołków
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2003, mgr
  Streszczenie
14 Arkadiusz Potrzebowski
Modelowanie rynków finansowych za pomocą metod fizyki statystycznej
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2002, mgr
 
13 Winicjusz Wojciechowski
Zastosowanie metod dynamiki nieliniowej do modelowania układów ekonomicznych
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2001, mgr
 
12 Wojciech Majewski
Zjawisko lokalizacji w dynamice automatów komórkowych
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2001, mgr
 
11 Krzysztof Urbanowicz
Metody chaosu determinstycznego w analizie układów ekonomicznych
Prof. nzw. dr hab. Janusz Hołyst
2000, mgr
 
10 Sławomir Siedlecki
Chaos deterministyczny w układach optycznych
Prof. dr hab. Janusz Hołyst/ dr. R.M. Siegoczyński
1999, mgr
 
9 Ewa Sawczuk
Wykorzystanie procesów stochastycznych do wyceny opcji i akcji
Prof. nzw. dr hab. Janusz Hołyst
1999, mgr
 
8 Jarosław Białecki
Wpływ zmian stężenia substancji powierzchniowo czynnych na dynamikę cieczy
Dr hab. Janusz Hołyst
1999, mgr
 
7 Małgorzata Żebrowska
Analiza danych ekonomicznych za pomocą wybranych metod dynamiki nieliniowej
Dr hab. Janusz Hołyst
1998, mgr
 
6 Piotr Fronczak
Analiza dynamiki solitonów w obecności sił niejednorodnych
Dr hab. Janusz Hołyst
1998, mgr
 
5 Sławomir Matyjaśkiewicz
Rezonans stochastyczny w modelach układów nieliniowych z dyskretną dynamiką
Dr hab. Janusz Hołyst
1997, mgr
 
4 Adam Jac
Chaos deterministyczny w układach i modelach ekonomicznych
Dr hab. Janusz Hołyst
1997, mgr
 
3 Marcin Sawicki
Zastosowanie algorytmów genetycznych do nauczania sieci neuronowych
Dr hab. Janusz Hołyst
1996, mgr
 
2 Krzysztof Brejnak
Zastosowanie algorytmów ewolucyjnyvh do analizy danych ekonomicznych
Dr hab. Janusz Hołyst
1996, mgr
 
1 Krzysztof Brejnak
Krzysztof Kacperski
Dr hab. Janusz Hołyst
1994, mgr
 

Lista prac doktorskich:

11 Agnieszka Czaplicka
Procesy transportu i ewolucja topologii hierarchicznych sieci złożonych
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2014
  Streszczenie
10 Anna Chmiel
Skalowania i korelacje w dynamice społeczności internetowych
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2011
  Streszczenie
9 Paweł Sieczka
Efekty kolektywne w modelowaniu ryzyka finansowego
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2010
 
8 Julian Sienkiewicz
Relacje skalowania w topologii sieci złożonych
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2009
  Streszczenie
7 Krzysztof Suchecki
Krytyczne własności modelu głosującego i modelu Isinga w sieciach złozonych
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2008
  Streszczenie
6 Jarosław Białecki
Hydrodynamiczna niestabilność warstwy cieczy w obecności gradientu prędkości powierzchniowej
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2004
 
5 Krzysztof Urbanowicz
Metody określania i redukcji poziomu szumu stochastycznego w układach chaotycznych
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2003
  Streszczenie
4 Agata Fronczak
Strukturalne i krytyczne własności sieci ewoluujących i grafów przypadkowych
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2003
 
3 Piotr Fronczak
Kontrola i synchronizacja układów dynamicznyh o różnej liczbie stopni swobody
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2002
 
2 Sławomir Matyjaśkiewicz
Wpływ struktury fraktalnej atraktorów i basenów atrakcji na rezonans stochastyczny w układach chaotycznych
Prof. dr hab. Janusz A. Hołyst
2002
 
1 Krzysztof Kacperski
Kryzysy w chaotycznej dynamice spinu w obecności impulsowego pola magnetycznego i anizotropii
Dr hab. Janusz A. Hołyst
1998
 
Back