Wykłady obieralne i specjalistyczne Zakładu Fizyki Jądrowej w roku ak. 2010/2011 (propozycje)

Lp. Prowadzący Status (*) Nazwa wykładu Zgłoszenie
1 dr inż. Przemysław Duda obieralny
ECTS
Java 2 WO2010-PD-1.doc
2 dr inż. Przemysław Duda obieralny
ECTS
Bazy Danych WO2010-PD-2.doc
3 prof.dr hab. Bronisław Słowiński obieralny
ECTS
Podstawy fizyczne energetyki jądrowej WO2010-BS-1.doc
4 prof.dr hab. Bronisław Słowiński obieralny
ECTS
Materiały reaktorowe WO2010-BS-2.doc
5 prof.dr hab. Bronisław Słowiński obieralny
ECTS
Osłony radiacyjne WO2010-BS-3.doc
6 prof.dr hab. Bronisław Słowiński obieralny
ECTS
Radiacyjna modyfikacja materiałów WO2010-BS-4.doc
7 dr Krystyna Wosińska obieralny
ECTS
Ewolucja Wszechświata WO2010-KW.doc
8  prof. dr hab. Włodzimierz Zych obieralny
ECTS
Wielkie Eksperymenty w Historii Fizyki  WO2010-WZ.doc