Metody i Techniki Jądrowe
w Środowisku, Przemyśle i Medycynie

(Zajęcia prowadzone na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej)
opracowania zaliczeniowe studentów

  1. Agnieszka Janiszewska rok akademicki 1999/2000
  2. Paweł Cendrowski rok akademicki 2000/2001
  3. Jarosław Nowotka rok akademicki 2000/2001
  4. Zbigniew Chajecki rok akademicki 2001/2002