Bibliografia

[1] Z. Bałtrukiewicz, T Musiałowicz "100 lat ochrony przed promieniowaniem jonizującym". - Raport CLOR nr 136 -Warszawa 1998.

[2] "Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna"  4/96 (Vol.29). Biuletyn informacyjny Państwowej Agencji Atomistyki.
[3] „
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna" 1-2/97 (Vol.30). Biuletyn informacyjny Państwowej Agencji Atomistyki.
[4] "Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna" 4/99 (Vol.40). Biuletyn informacyjny Państwowej Agencji Atomistyki.
[5] M. Siemiński „
Fizyka zagrożeń środowiska„ PWN 1992
[6] J A. Zajdel „
Zasady pracy ze źródłami promieniotwórczymi i pomiary dozymetryczne„ CLOR Warszawa 1988.
[7] B. Gostkowska „
Uwaga! Promieniowanie jonizujące". CLOR 1991.
[8] A. Skłodowska, B Gostkowska „
Promieniowanie jonizujące i środowisko" SCHOLAR Warszawa 1994.
[8] B. Gostkowska „
Wielkośći i obliczenia stosowane w ochronie radiologicznej"  CLOR  Warszawa 1991.
[9] „
Setna rocznica odkrycia promieniotwórczości" - Państwowa Agencja Atomistyki - Warszawa 1998. Http://www.paa.gov.pl
[10] Dr Björn Wahlström „
Promieniowanie, zdrowie i społeczeństwo" - Państwowa Agencja Atomistyki - Warszawa 1999.
[11] „
Promieniowanie i życie" ulotka z serii "Ochrona przed promieniowaniem 1" -  Departamentu Szkolenia i Informacji Społecznej Państwowej Agencji Atomistyki oraz Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego - Warszawa 1991.
[12] „
Co powinniśmy wiedzieć o promieniowaniu jonizującym" ulotka z serii "Ochrona przed promieniowaniem 1" -  Departamentu Szkolenia i Informacji Społecznej Państwowej Agencji Atomistyki  - Warszawa 1996.
[13] „
Promieniowanie i medycyna" ulotka z serii "Ochrona przed promieniowaniem 1" -  Departamentu Szkolenia i Informacji Społecznej Państwowej Agencji Atomistyki ora Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego - Warszawa 1992.
[14] Z. Jaworowski „Dobroczynne promieniowanie" artykuł - CD -ROM "Wiedzy i Życia 97"
[15] Notatki z wykładu w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej

Encyklopedia
http://www.encyklopedia.pl/wiem/doc/6d160f8662e03af8052563b20007a764

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
http://www.clor.waw.pl/

Do początku

Do strony tytułowej
Dozymetria - ochrona radiologiczna, dawki promieniowania, dawki graniczne, dawka - efekt
Dozymetria biologiczna
Definicje i jednostki dozymetryczne
Zasady pracy ze źródłami promieniotwórczymi
Dozymetry - dawkomierze
O promieniowaniu