Co to jest promieniowanie?

Promieniowanie to wysyłanie i przenoszenie energii na odległość. Energie może być wysyłana w postaci ciepła, światła, fal elektromagnetycznych oraz w postaci cząstek. W naszym otoczeniu znajduje się wiele różnych źródeł promieniowania. Są źródła naturalne jak Słońce i sztuczne, jak lampa, grzejnik, nadajnik telewizyjny czy radiowy. Różne rodzaje promieniowania:
Nadfioletowe 
widzialne
podczerwone

radiowe

mikrofale


Słońce promieniuje światło i ciepło, a także promieniowanie ultrafioletowe. Grzejniki (kaloryfery) wysyłają promieniowanie cieplne (podczerwone). Nadajniki radiowe i telewizyjne wysyłają fale radiowe i promieniowanie elektromagnetyczne.

Promieniowanie jonizujące

Szczególnym rodzajem promieniowania jest promieniowanie jonizujące, wywołuje ono w obojętnych atomach i cząsteczkach materii zmiany w ładunkach elektrycznych czyli jonizację. Promieniowanie jonizujące może mieć postać promieniowania korpuskularnego (cząstki a, b, neutrony) albo elektromagnetycznego (promieniowanie X, gamma). Promieniowanie jonizujące nie oddziałuje na nasze zmysły. [11]

Przykład jonizacjiKwant promieniowania gamma przekazuje swoją energię elektronowi. Jeżeli ilość przekazanej energii jest większa niż siła oddziaływań jądro - elektron, następuje oderwanie elektronu od jądra atomu i rozdzielenie ładunków elektrycznych czyli jonizacja. [13]

Rodzaje promieniowania jonizującego
[9]


Promieniowanie rentgenowskie i gamma odznaczają się dużą przenikliwością i łatwo przenikają np.. Przez ludzkie ciało. Przed tym promieniowaniem chroni duża warstwa ołowiu, betonu lub wody.
Promieniowanie
alfa i beta jest znacznie mniej przenikliwe. Promieniowanie alfa, czyli ciężkie i powolne jądra helu łatwo zatrzymać kartką papieru lub dłonią. Promieniowanie beta, czyli szybko poruszające się elektrony przenikają przez 1 - 2 cm warstwę ludzkiego ciała lub wody, ale z łatwością zatrzymuje je kilkumilimetrowa płytka aluminium.
Promieniowanie
neutronowe to strumienie cząstek obojętnych o dużej przenikliwości, które pochodzi przede wszystkim z reaktorów. Osłonę przed takim promieniowaniem stanowi woda, parafina, gruba warstwa ołowiu lub ciężkiego betonu. [11]

Okres połowicznego rozpadu

Miarą tempa rozpadu jest okres połowicznego rozpadu, a więc czas po upływie którego połowa niestabilnych jąder w pewnej ilości materiału ulegnie rozpadowi. Okres połowicznego rozpadu jest charakterystyczny i niezmienny dla każdego nuklidu promieniotwórczego.

Po kolejnych okresach rozpadu aktywność radionuklidu zmniejsza się do 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 itd. wartości początkowej. Dzięki temu można przewidzieć jaką aktywność będzie miała dowolna substancja w dowolnym momencie w przyszłości. [10]
Czas połowicznego rozpadu dla różnych substancji -  [9] i [12]


 • Polon 214 -
  0,162 ms

 • Tlen 15 -
  2 minuty

 • Radon 222 -
  91 godzin

 • Jod 131 -
  8 dni

 • Kobalt 60 -
  5,3 roku

 • Stront 90 - 28 lat

 • Cez 137 -
  30 lat

 • Rad 226 -
  1600 lat

 • Węgiel  14 -
  5730 lat

 • Pluton 239 -
  24110 lat

 • Potas 40 - 1,42 mld lat

 • Uran 238 -
  4,5 mld latDo początku
Do strony tytułowej
Dozymetria - ochrona radiologiczna, dawki promieniowania, dawki graniczne, dawka - efekt
Dozymetria biologiczna
Definicje i jednostki dozymetryczne
Zasady pracy ze źródłami promieniotwórczymi
Dozymetry - dawkomierze
Bibliografia