Systemy bezpieczeństwa jądrowego w Polsce, Europie i na Świecie.             

1. WSTĘP
 
2. CZŁOWIEK STANDARDOWY
 
3. CYKL PALIWOWY ELEKTROWNI ATOMOWEJ
 
4. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO W POLSCE
 4.1 Regulacje prawne
 4.2. Regulacje techniczne
   4.2.1 Monitoring
   4.2.2 Ruchome laboratorium
   4.2.3 Składowanie odpadów promieniotwórczych
   4.2.4 Transport
 
5. SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO W EUROPIE
 5.1 Francja
   5.1.1 Gospodarka odpadami promieniotwórczymi we Francji
 5.2 Ukraina
   5.2.1 Gospodarka odpadami promieniotwórczymi na Ukrainie
 
6. SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO NA ŚWIECIE
 6.1 Japonia
   6.1.1 Gospodarka odpadami promieniotwórczymi w Japonii
 6.2 Kanada
   6.2.1 Gospodarka odpadami promieniotwórczymi w Kanadzie
 
7. PODSUMOWANIE
 
8. BIBLIOGRAFIA


8. BIBLIOGRAFIA

1) Skażenia promieniotwórcze środowiska i żywności w Polsce w 1999 r. – Biblioteka Monitoringu Środowiska
2) Peddicord K.L., Lazarev L.N., Jardine L.J., Nuclear Materials Safety Management – NATO ASI Series
3) Szepke R., Promieniowanie jest wśród nas, Wydawnictwo MON
4) Celiński Z., Energetyka jądrowa, PWN, 1991
5) Paska J., Elektrownie jądrowe, OWPW, 1990
6) Góra S., Elektrownie jądrowe, PWN, 1978
7) Tolgyessy J,. Kenda M., Alfa, beta, gamma – promienie nadziei, Wiedza Powszechna, 1984
8) Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna. Biuletyn informacyjny Warszawa 1991
9) Energetyka Jądrowa w Polsce. Ekspertyza PAN Warszawa 1997
10) Energia Jądrowa w Polsce. Ossolineum 1989
11) Gospodarka Paliwami i Energią. Czasopismo
12) Gigawat. Czasopismo
13) Laudyn, Przekwas, Energetyka a ochrona środowiska, PWN
14) Laudyn, Elektrownie. 
15) Ciok Z., Ochrona środowiska w elektroenergetyce, PAN, 2001
16) Publikacje elektroniczne w internecie, a w szczególności oficjalne strony www instytucji związanych z bezpieczeństwem jądrowym

autor: Radosław Kalinowski, email: radikal@wp.pl