Systemy bezpieczeństwa jądrowego w Polsce, Europie i na Świecie.             

1. WSTĘP
 
2. CZŁOWIEK STANDARDOWY
 
3. CYKL PALIWOWY ELEKTROWNI ATOMOWEJ
 
4. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO W POLSCE
 4.1 Regulacje prawne
 4.2. Regulacje techniczne
   4.2.1 Monitoring
   4.2.2 Ruchome laboratorium
   4.2.3 Składowanie odpadów promieniotwórczych
   4.2.4 Transport
 
5. SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO W EUROPIE
 5.1 Francja
   5.1.1 Gospodarka odpadami promieniotwórczymi we Francji
 5.2 Ukraina
   5.2.1 Gospodarka odpadami promieniotwórczymi na Ukrainie
 
6. SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO NA ŚWIECIE
 6.1 Japonia
   6.1.1 Gospodarka odpadami promieniotwórczymi w Japonii
 6.2 Kanada
   6.2.1 Gospodarka odpadami promieniotwórczymi w Kanadzie
 
7. PODSUMOWANIE
 
8. BIBLIOGRAFIA


3. CYKL PALIWOWY ELEKTROWNI ATOMOWEJ

  Cykl paliwowy to system operacji przemysłowych i technologicznych, których zadaniem jest przygotowanie paliwa dla reaktora jądrowego, wypalenie go w reaktorze, a następnie przerób paliwa wypalonego i składowanie odpadów promieniotwórczych. Jego główne elementy to wydobycie rudy, uszlachetnienie rudy, wytworzenie elementów paliwowych, wypalenie paliwa, przerób paliwa, składowanie odpadów. Przykładowy schemat cyklu paliwowego przedstawiono na rysunku.

Rysunek. Cykl paliwowy elektrowni jądrowej.

Elementy zaznaczone strzałkami w kolorze jasno zielonym związane są z przeróbką i wydobyciem rudy, strzałki ciemno zielone – właściwe wykorzystanie paliwa w celu uzyskania energii, strzałki czarne – przerób odpadów.
Jak widać na powyższym schemacie właściwe postępowanie w cyklu paliwowym można zastosować także do innych źródeł promieniotwórczych, które najpierw należy wytworzyć, następnie użyć a na końcu prawidłowo zutylizować.

autor: Radosław Kalinowski, email: radikal@wp.pl