Systemy bezpieczeństwa jądrowego w Polsce, Europie i na Świecie.             

1. WSTĘP
 
2. CZŁOWIEK STANDARDOWY
 
3. CYKL PALIWOWY ELEKTROWNI ATOMOWEJ
 
4. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO W POLSCE
 4.1 Regulacje prawne
 4.2. Regulacje techniczne
   4.2.1 Monitoring
   4.2.2 Ruchome laboratorium
   4.2.3 Składowanie odpadów promieniotwórczych
   4.2.4 Transport
 
5. SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO W EUROPIE
 5.1 Francja
   5.1.1 Gospodarka odpadami promieniotwórczymi we Francji
 5.2 Ukraina
   5.2.1 Gospodarka odpadami promieniotwórczymi na Ukrainie
 
6. SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO NA ŚWIECIE
 6.1 Japonia
   6.1.1 Gospodarka odpadami promieniotwórczymi w Japonii
 6.2 Kanada
   6.2.1 Gospodarka odpadami promieniotwórczymi w Kanadzie
 
7. PODSUMOWANIE
 
8. BIBLIOGRAFIA


7. PODSUMOWANIE

  Jak widać z przedstawionego krótkiego przeglądu sposobów organizacji bezpieczeństwa jądrowego w różnych krajach świata głównym problemem z jakim należy się uporać jest problem gospodarki odpadami promieniotwórczymi. Najgroźniejsze z nich – czyli wypalone pręty paliwowe - pochodzą oczywiście z elektrowni jądrowych. Obecnie prawie na całym świecie do przechowywania tych odpadów wykorzystywane są nieczynne kopalnie - głównie soli. Na poniższych rysunkach znajdują się przykładowe rozwiązania takich składowisk.

Obecnie prowadzone są badania nad możliwością składowania odpadów promieniotwórczych w osadach dennych oceanów oraz w przestrzeni kosmicznej. Pomijając trudności techniczne zasadnym się wydaje przeanalizowanie również strony etycznej takich posunięć.

autor: Radosław Kalinowski, email: radikal@wp.pl