dr inż. Monika Petelczyc

Terminy zajęć

Fizyka 1: środa

2IBM-M godz. 10.15-11 s. 102

2IBM-E godz. 14.15-15 s. 103


MMF:środa

F4-C1 godz. 12.15-14 s. 24K (IŚ)


Statystyka w medycynie: czwartek

Fiz. med. godz. 10.15-12 s. 228 GF


Biofizyka z elementami biochemii: piątek

Fiz. med. godz. 10.15-13 s. 437 GG

Konsultacje

czwartek 12.15-13

piątek 13-13.45

pok. 136


Studencie przed przybyciem, proszę o informację e-mailem, że się pojawisz.