dr inż. Monika Petelczyc

Terminy zajęć

Fizyka 2: środa

2IBM-M, 2IBM-E, 2IBM-I wykład godz. 10.20-11.45 Audytorium Fizyki


Wstęp do fizyki: piątek

1T4 (tygodnie nieparzyste) ćwiczenia: 8.15-10 s. 103

1E1 (tygodnie parzyste) ćwiczenia: 10.15-12 s. 12

Konsultacje

piątek 12.15-13.00

wtorek 9.15-10

pok. 136


Studencie przed przybyciem, proszę o informację e-mailem, że się pojawisz.