dr inż. Monika Petelczyc

Terminy zajęć

Fizyka 2: poniedziałek

3IBM-I godz. 10.15-11 s. 106

3IBM-E godz. 11.15-12 s. 106

3IBM-M godz. 12.15-13 s. 106


Konsultacje

poniedziałek 13.15-14

piątek 11.15-12.00

pok. 136


Studencie przed przybyciem, proszę o informację e-mailem, że się pojawisz.