dr inż. Monika Petelczyc

Terminy zajęć

Fizyka 1: środa

2IBM-M, 2IBM-E, 2IBM-I wykład godz. 8.15-10 s. 118AL

2IBM-M ćw. godz. 10.15-11 s. 108

2IBM-E ćw. godz. 14.15-15 s. 103


MMF:środa

F4-D2 ćw. godz. 11.30-13 s. 24K (IŚ)


Psychofizyka: środa

ćw. godz. 13.15-14 s. 24K (IŚ)


Biofizyka z elementami biochemii: piątek

Fiz. med. wykład godz. 10.15-13 s. 437 GG

Konsultacje

piątek 9.15-10.00

piątek 13.15-14

pok. 136


Studencie przed przybyciem, proszę o informację e-mailem, że się pojawisz.