Pracownicy:

 • prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk
  Kierownik Zakładu
  tel. 22 234 8539, Gmach Mechatroniki (pokój 714)
  tel. 22 234 5350, Gmach Fizyki (pokój 137)
  e-mail: garbar@if.pw.edu.pl

 • prof. dr hab. Władysław Bogusz (emerytowany)
  tel. 22 234 8212, Gmach Mechatroniki (pokój 324)
  e-mail: wbogusz@mech.pw.edu.pl

 • prof. dr hab. inż. Józef Dygas
  tel. 22 234 8212, Gmach Mechatroniki (pokój 324)
  e-mail: jrdygas@if.pw.edu.pl, jrdygas@mech.pw.edu.pl

 • prof. dr hab. Franciszek Krok
  Kierownik Pracowni Krystalicznych Przewodników Superjonowych
  tel. 22 234 8463, Gmach Mechatroniki (pokój 320)
  tel. 22 234 5350, Gmach Fizyki (pokój 137)
  e-mail: fkrok@mech.pw.edu.pl

 • prof. nzw. dr hab. Jan Leszek Nowiński
  tel. 22 234 8561, Gmach Mechatroniki (pokój 708)
  tel. 22 234 5026, Gmach Fizyki (pokój 14)
  e-mail: nowin@if.pw.edu.pl

 • prof. dr hab. Marek Wasiucionek
  Kierownik Pracowni Amorficznych Przewodników Superjonowych
  tel. 22 234 8539, Gmach Mechatroniki (pokój 714)
  tel. 22 234 5350, Gmach Fizyki (pokój 137)
  e-mail: mwas@mech.pw.edu.pl
  www: wasiucionek.fizyka.pw.edu.pl

 • dr inż. Anna Borowska-Centkowska
  tel. 22 234 8405, Gmach Mechatroniki (pokój 333)
  e-mail: centkowska@if.pw.edu.pl

 • dr inż. Monika Dynarowska
  tel. 22 234 8216, Gmach Mechatroniki (pokój 710)
  e-mail: moko@if.pw.edu.pl

 • dr hab. Jacek Gosk
  tel. 22 234 7494, Gmach Fizyki (pokój 127B)
  e-mail: gosk@fuw.edu.pl

 • dr Piotr Kurek
  tel. 22 234 8530, Gmach Mechatroniki (pokój 328)
  e-mail: pkurek@mech.pw.edu.pl

 • dr inż. Marzena Leszczyńska-Redek
  tel. 22 234 8405, Gmach Mechatroniki (pokój 333)
  e-mail: leszczynska@if.pw.edu.pl

 • dr inż. Marcin Małys
  tel. 22 234 8216, Gmach Mechatroniki (pokój 710)
  tel. 22 234 5026, Gmach Fizyki (pokój 14)
  e-mail: malys@mech.pw.edu.pl

 • dr hab. inż. Michał Marzantowicz
  tel. 22 234 8213, Gmach Mechatroniki (pokój 329)
  e-mail: marzan@mech.pw.edu.pl

 • dr inż. Michał Struzik
  tel. 22 234 8530, Gmach Mechatroniki (pokój 328)
  e-mail: mstruzik@if.pw.edu.pl

 • dr inż. Tomasz Karol Pietrzak
  tel. 22 234 8674, Gmach Mechatroniki (pokój 726)
  e-mail: topie@if.pw.edu.pl
  www: if.pw.edu.pl/~topie

 • dr inż. Wioleta Ślubowska
  tel. 22 234 8561, Gmach Mechatroniki (pokój 708)
  e-mail: slubowska@if.pw.edu.pl

 • dr inż. Bogdan Wnętrzewski
  tel. 22 234 8758, Gmach Fizyki (pokój 112)
  e-mail: bwnet@mech.pw.edu.pl

 • dr hab. inż. Wojciech Wróbel
  tel. 22 234 8405, Gmach Mechatroniki (pokój 333)
  tel. 22 234 5026, Gmach Fizyki (pokój 14)
  e-mail: wrobel@if.pw.edu.pl

Doktoranci: