Rozkład zajęć dydaktycznych pracowników Zakładu (lato 2017/18)
Rozkład zajęć dydaktycznych doktorantów Zakładu (lato 2017/18)

Zakład organizuje i prowadzi nauczanie fizyki ogólnej dla studentów studiów dziennych i zaocznych/wieczorowych trzech wydziałów Politechniki Warszawskiej: Wydziału Inżynierii Materiałowej, Wydziału Inżynierii Produkcji, Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych. Pracownicy Zakładu prowadzą również zajęcia w języku angielskim na Wydziałach Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz Elektroniki i Technik Informacyjnych i Chemicznym. Zajęcia te obejmują wykłady, ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia laboratoryjne (Laboratorium fizyki I i II). Zakład prowadzi też wykład Podstawy Fizyki dla Wydziału Fizyki i szereg wykładów monograficznych z fizyki ciała stałego ("Wstęp do fizyki ciała stałego", "Fizyka procesów jonowych w ciałach stałych", "Materiały amorficzne i nanostrukturalne", "Ogniwa paliwowe i magazynowanie energii", "Standardowe i nanoskopowe metody badań materiałów"). Prowadzone są w Zakładzie również prace dyplomowe i doktorskie z tematyki związanej z joniką ciała stałego.

Pracownicy Zakładu są autorami następujących podręczników akademickich:

 1. J. Garbarczyk, "Wstęp do fizyki ciała stałego", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2017.
  Podręcznik przeznaczony jest dla studentów Wydziału Fizyki. Jest także zalecany jako uzupełnienie wykładu fizyki ciała stałego na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

 2. J.E. Garbarczyk, M. Wasiucionek, T.K. Pietrzak, "Zadania i przykłady z fizyki", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2017.

 3. W. Bogusz, "Elementy fizyki ciała stałego", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2016.

 4. W. Bogusz, J. Garbarczyk, F. Krok, "Podstawy fizyki", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
  Podręcznik odpowiada programowi przedmiotu "Podstawy fizyki" na Wydziale Fizyki, ale jest także używany na innych wydziałach Politechniki Warszawskiej i innych uczelni technicznych.

 5. W. Bogusz, F. Krok, "Elektrolity stałe - właściwości elektryczne i sposoby ich pomiaru", Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
  Podręcznik przeznaczony dla studentów Wydziału Fizyki specjalizujących się w zagadnieniach związanych z joniką ciała stałego.