Zakład Joniki Ciała Stałego


Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk
tel. +48 22 234 5350
e-mail: garbar@if.pw.edu.pl

Adresy

Gmach Mechatroniki (3. i 7. piętro)
ul. św. Andrzeja Boboli 8, 02-524 Warszawa

Gmach Fizyki (pokoje: 14 i 137)
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa