Poezje - Mickiewicza, Słowackiewgo, Staffa, Leśmiana, Baczyńskiego, Miłosza...
widzę podobnie jak równania: Newtona, Hamiltona, Maxwella, Schrodingera, Diraca...
Czyż to nie wspaniale - zawrzeć w kilku wierszach (formułach) ...tak wiele.
A oto kilka, nie przypadkowo wybranych, przykladów ( character set = windows-1250 )


"Błogosławiony trud, z którego twórczej mocy
powstaje taki but - wśród takiej srebrnej nocy."

B.Leśmian, Szewczyk


"...Że Wisła płynie, Wisła płynie
I co ma przetrwac - trwa w głębinie."

J.Tuwim, Kwiaty Polskie


"Bieleją rozkwitnięte po sadach jabłonie,
Noc, taka cicha."
Autor mi nieznany Noc taka cicha


"Słońce ostatnich kresów nieba dochodziło..."
A. Mickiewicz Pan Tadeusz


"Nauczali mnie mnóstwa mądrości:
Logarytmów, wzorów formułek... "
J.Tuwim Nauka


"..czas - przejść nad ziemią
do porządku wszechświata."
K.K.Baczyński Piosenka


"Hej, za oknem nocka czarna
I drżą w chłodzie nagie drzewa... "
Z. Plutowa Andrzejki