Metody i Techniki Jądrowe
w Środowisku, Przemyśle i Medycynie

(Zajęcia prowadzone na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej)
opracowania zaliczeniowe studentów

  1. Damian Dudek rok akademicki 2000/2001
  2. Tomasz Liwiński rok akademicki 2001/2002