Metody i Techniki Jądrowe
w Środowisku, Przemyśle i Medycynie

(Zajęcia prowadzone na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej)
opracowania zaliczeniowe studentów

  1. Jan Przyborowski rok akademicki 2000/2001
  2. Anna Duduś rok akademicki 2001/2002
  3. Adam Kublik rok akademicki 2001/2002