Widok z góry na istniejące jednostki w Świerk Instytut Problemów Jądrowych na rzecz ochrony środowiska

Informacje o IPJ
Informacje o IPJ Grupa AZA Wrażenia z wizyty KontaktySiedziby instytutu
Działalność
Działalność w latach 1991-2003 w dziedzinie Ochrony Środowiska
Dyrekcja
Zakłady
W skład Instytutu Problemów Jądrowych wchodzi 10 zakładów naukowych, Dział Szkolenia i Doradztwa, Zakład Aparatury Jądrowej (ZdAJ, producent akceleratorów medycznych) i służby pomocnicze.

W Świerku są zlokalizowane:

Zakład Spektroskopii i Techniki Jądrowej (P-II)
Zakład Detektorów i Elektroniki Jądrowej (P-III)
Zakład Fizyki Osłon Radiacyjnych i Dozymetrii (P-IV)
Zakład Fizyki i Technologii Plazmy (P-V)
Zakład Modyfikacji Materiałów (P-IX)
Zakład Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek (P-X)
Dział Szkolenia i Doradztwa
Zakład Doświadczalny Aparatury Jądrowej


W Warszawie są zlokalizowane:

Zakład Reakcji Jądrowych (P-I)
Zakład Fizyki Wielkich Energii (P-VI)
Zakład Teorii Jądra Atomowego (P-VIII)


W Łodzi jest zlokalizowany:

Zakład Fizyki Promieniowania Kosmicznego (P-VII)

 Źródło: [2]
Studia doktoranckie
Aktualności


Strona Główna

(c) Izabela Kosińska