Bibliografia
 • [1] Private communication with B. Mysłek-Laurikainen from Instytut Problemów Jądrowych
 • [2] Informacje zawarte na stronach internetowych Instytutu Problemów Jądrowych
 • [3] Informacje zawarte na stronach internetowych Zakładu Dozymetrii Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 • [4] S.Mikołajewski, M.Matul, H.Trzaskowska, B.Mysłek-Laurikainen, P.Rakowski, The Aerosol Sampling Station AZA-1000 at Polish Polar Station at Horsund in Svalbord, Annual Report 2002 Instytut Problemów Jądrowych im. A.Sołtana, str. 51-52, 2003
 • [5] B.Mysłek-Laurikainen, M.Matul, S.Mikołajewski, H.Trzaskowska, Monitoring of Ground-Level Air Pollution in the Vicinity od Świerk, Annual Report 1999 Instytutu Problemów Jądrowych, str. 57-59, 2000
 • [6] B.Mysłek-Laurikainen, M.Matul, S.Mikołajewski, H.Trzaskowska, M.Kubicki The Airborne Radioactivity and Electrical Properties of Ground Level Air, Nukleonika vol 46 Nr 4, str. 195, 2001
 • [7] B.Mysłek-Laurikainen, M.Matul, S.Mikołajewski, H.Trzaskowska, Z.Preibisz, Monitoring of Ground-level Air Pollution in the Vicinity of Świerk in 2002, Annual Report 2002 Instytut Problemów Jądrowych im. A.Sołtana, str. 50-51, 2003
 • [8] I.Czerska pod kierownictwem B.Mysłek-Laurikainen, Rozkład 7Be w przyziemnej warstwie powietrza na podstawie pomiarów stacji rozmieszczonych w różnych miejscach globu, Pracownia Fizyki Środowiska, 2003
 • [9] I.Czerska, A.Burgs pod kierownictwem B.Mysłek-Laurikainen, Ocena zawartości nuklidów promieniotwórczych w glebach w okolicach Spychowa nad rzeką Krutynia, Pracownia Fizyki Środowiska, 2003
 • [10] Network of Excellence for FP6, Raport AZA, 2003
 • [11] J.Wojtkowska, M.Kowalski, Z.Moroz, B.Mysłek-Laurikainen, M.Sowiński, K.Szymańska, The Analysis of Air Pollution in the Gdańsk Region, 4th International Conference on Urban Air Quality, 25-27 March 2003, Prague, Czech Repubic
 • [12] Informacje zawarte na stronach internetowych Fundacji Agencja Monitoringu Regionalnego Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (ARMAAG)
 • [13] B.Mysłek-Laurikainen, Pracownia Badania Powietrza w Zakładzie P-II Instytutu Problemów Jądrowych


Strona Główna

(c)Izabela Kosińska