Widok z góry na istniejące jednostki w Świerku Instytut Problemów Jądrowych na rzecz ochrony środowiska

Informacje o IPJ
Informacje o IPJ Grupa AZA Wrażenia z wizyty KontaktySiedziby instytutu
Działalność
Działalność w latach 1991-2003 w dziedzinie Ochrony Środowiska
Dyrekcja
Dyrektor:
Prof. dr hab. Ziemowid SUJKOWSKI
tel: (22) 7180583, e-mail: mailto:sujkowsk@iriss.ipj.gov.pl, jkow@fuw.edu.pl
Z-ca Dyrektora ds. badawczo-rozwojowych:
Prof. dr hab. Marek MOSZYŃSKI
tel: (22) 7180586, e-mail: marek.ipj.gov.pl
Sekretarz Naukowy:
Dr Danuta CHMIELEWSKA
tel: (22) 7180585, e-mail: danka@ipj.gov.pl
Główna Księgowa:
Mgr Anna SŁAPA
tel: (22) 7180593, e-mail: slapa@ipj.gov.pl
Dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych:
Mgr Marek JUSZCZYK
tel: (22) 7180614, fax: (22) 7793887
Dyrektor ds. Szkolenia i Doradztwa:
Prof. dr hab. Ludwik DOBRZYŃSKI
tel: (22) 7180612, 7180571, e-mail: ludwik@fuw.edu.pl
Przewodniczący Rady Naukowej:
Prof. dr hab. Ryszard SOSNOWSKI
tel: (22) 6297482, e-mail: ryszard.sosnowski@fuw.edu.pl
Wiceprzewodniczący Rady Naukowej:
Prof. dr hab. Marek SADOWSKI
tel: (22) 7180536, e-mail: msadowski@ipj.gov.pl
Prof. dr hab. Stanisław KULIŃSKI
tel: (22) 7180539, e-mail: kulinski@ipj.gov.pl
Prof. dr hab. Leszek ŁUKASZUK
tel: (22) 6216085, e-mail: lukaszuk@fuw.edu.pl
Publikacje Instytutu:
Prof. dr hab. Eryk INFELD
tel: (22) 6216085, e-mail: einfeld@fuw.edu.pl

 Źródło: [2]
Zakłady
Studia doktoranckie
Aktualności


Strona Główna

(c) Izabela Kosińska