Widok z góry na istniejące jednostki w Świerku Instytut Problemów Jądrowych na rzecz ochrony środowiska

Informacje o IPJ
Informacje o IPJ Grupa AZA Wrażenia z wizyty Kontakty



Siedziby instytutu
Działalność
Działalność w latach 1991-2003 w dziedzinie Ochrony Środowiska
Dyrekcja
Zakłady
Studia doktoranckie
Nasze Studium Doktoranckie uczestniczy w Międzynarodowym Studium Doktoranckim III Wydziału Polskiej Akademii Nauk (Nauki Matematyczne, Fizyczne i Chemiczne) w zakresie:
  • fizyki jądrowej niskich energii
  • fizyki jądrowej wysokich i pośrednich energii
  • fizyki cząstek elementarnych i promieniowania kosmicznego
  • fizyki plazmy
  • badań materiałowych
  • fizyki detektorów
O przyjęcia na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów lub kończący studia w bieżącym roku akademickim. Kandydaci, którzy nie posiadają jeszcze dyplomu ukończenia studiów mogą zostać zakwalifikowani warunkowo.

Doktoranci mogą ubiegać się o stypendium.

Rozmowy kwalifikacyjne odbyły się 5 stycznia 2004 (poniedziałek).

Dokumenty (podanie, życiorys, dyplom ukończenia studiów, kwestionariusz osobowy, wyciąg z kart egzaminacyjnych, opinię opiekuna pracy magisterskiej lub innego opiekuna naukowego oraz pięć fotografii) należało skłać drogą pocztową w terminie do 24 grudnia 2003 lub osobiście w terminie 10-24 grudnia 2003.

Dodatkowych informacji udzielają:

Kierownik Studium
prof. dr hab. Leszek Łukaszuk

tel. (0-22)5532239

Sekretarz Naukowy IPJ
dr Danuta Chmielewska

tel. (0-22)7180585

Sekretarz Studium Doktoranckiego
mgr Tomasz Papuziński

tel. (0-22)7180588
(w sprawach dotyczących formalności związanych z przyjęciem na studia, stypendium, etc.)

e-mail: mailto:danka@iriss.ipj.gov.pl
(dotyczy kontaktu z każdą z w/w osób).

 Źródło: [2]
Aktualności


Strona Główna

(c) Izabela Kosińska