Bibliografia

https://odin.jrc.nl/htr-tn/
HTR-TN: High Temperature Reactor - Technology Network

www.raphael-project.org
Projekt RAPHAEL

http://regserver.unfccc.int/seors/attachments/file_storage/elv1y3jy1ze6cv4.pdf
"Nuclear energy for Poland?" - J. Niewodniczański, United Nations Climate Change Conference in Poznań, grudzień 2008,

http://www.pbmr.com
Reaktor wysokoteperaturowy w RPA

www.nuclear.gov/pdfFiles/epactFinal.pdf
EPACT2005, Subtitle C - Next Generation Nuclear Plant Project

http://www.if.pw.edu.pl/~nauka/konw/k170108a/k170108.ppt
L. Pieńkowski, "Synergia Węglowo - Jądrowa dla bezemisyjnej produkcji paliw i wychwytu CO2", Konwersatorium Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej 17.01.2008

http://www.cyf.gov.pl/pdf/rej/rej4.pdf
L. Pieńkowski, "Energetyka jądrowa w Polsce. Synergia przemysłu węglowego i energii jądrowej",

http://www.ftj.agh.edu.pl/doc/pl/seminarium/combined.pdf
S. Taczanowski, J. Centar, "Węgiel z energią jądrową - symbioza dla produkcji paliw płynnych i gazowych" AGH, 2006/04/07,

http://www.teberia.pl/news.php?id=554
Wodór w przyrodzie

http://www.slcj.uw.edu.pl/htrp/PrezentacjePAA-RdSA-28-Jun-2006/TomczykPorada-HTR-zgaz-wodor.pdf
P.Tomczyk, S. Porada "Wykorzystanie ciepła z wysokotemperaturowego reaktora jądrowego w procesach zgazowania węgla i produkcji wodoru", Agencja Atomistyki, Warszawa, 28.06.2006,

http://www.min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/PE111/35-Taczanowski.pdf
S. Taczanowski, "Symbioza węgla z energią jądrową dla produkcji paliw płynnych", Polityka Energetyczna, Tom 11, zeszyt 1, rok 2008,

http://nuclear.inl.gov/gen4/vhtr
Reaktory VHTR - Reaktory IV generacji

http://www.komitetlegnica.agh.edu.pl/aktualnosci/2/Jelen.pdf
K. Jeleń, "Synergia węglowo jądrowa. Wykorzystanie ciepła reaktorów jądrowych w procesach technologicznych", AGH Kraków, 9.06.2008 r.

http://www.min-pan.krakow.pl/se/pelne_teksty21/K21_Dreszer-Wieclaw-Solny.pdf
K. Dreszer, L Więcław-Solny, "Produkcja paliw silnikowych z węgla poprzez zgazowanie i syntezę Fischera - Tropscha", Polityka Energetyczna, Tom 10, Zeszyt specjalny 2, 2007

http://www.cire.pl/pliki/2/wiw.pdf
W. Kotowski, "Fabryka paliw silnikowych. menu: węgiel i wodór". Nafta & Gaz Biznes, kwiecień 2004,

http://www.nuclear.gov/newsroom/2008PRs/nePR100308.html
DOE supports Special Session on Process Heat Applications during the 4th International Topical Meeting on High Temperature Reactor (HTR) Technology Conference

http://coal2nuclear.com/
bardzo ciekawa stron internetowa na temat ekologii, węgla, energetyki jądrowej, paliw syntetycznych itd.

http://coal2nuclear.com/2%20TRISO_nuclear_fuel.htm#Chapter_Two,_Part_One
paliwo TRISO

http://www.asmeconferences.org/HTR08/
4th International Topical Meeting on High Temperature Reactor Technology Renaissance Washington, D.C. Hotel, 28.09-1.10.2008,

Proceedings of the 4th International Topical Meeting on High Temperature Reactor Technology, HTR 2008, "A new impetus for developing industrial process heat applications of HTR in Europe", D. Hittner et all. (m. in. L. Pieńkowski), HTR2008-58259

4th International Topical Meeting on High Temperature Reactor Technology, HTR 2008, 28.09-1.10.2008, Washington D.C. "HTR Process Heat Applications: Present and Future. High-Temperature reactors for liquid-Fuels Production", Ch. Forsberg

http://nextgenerationnuclearplant.us/
NGNP web site

www.bbn.gov.pl/download.php?s=1&id=922
Raport: Bezpieczeństwo Narodowe, M. Tatarzyński, "Perspektywy rozwoju energii atomowej w Polsce", 1-2006/1, strony 30-43,

www.paa.gov.pl/dokumenty/strategia_rozwoju_atomistyki.pdf
"Strategia rozwoju atomistyki w Polsce", Rada do Spraw Atomistyki, Warszawa, grudzień 2006 roku

www.slcj.uw.edu.pl/htrp/PrezentacjePAA-RdSA-28-Jun-2006/Stanczyk-PaliwaPlynne.pdf
J. Dubiński, K. Czaplicka, K. Stańczyk, J. Świądrowski, "Otrzymywanie paliw płynnych z węgla", Główny Instytut Górnictwa, Katowice

www.slcj.uw.edu.pl/htrp/PrezentacjePAA-RdSA-28-Jun-2006/Mikulski-htr-ue.pdf
A. Mikulski, "Reaktory wysokotemperaturowe w programach badawczych Unii Europejskiej", Spotkanie dyskusyjne Rady ds. Atomistyki i Państwowej Agencji Atomistyki, Warszawa, 28.VI.2006 r.