Zastosowanie

STRONA GŁÓWNA

 

WSTĘP I ZASADA DZIAŁANIA
 

ZŁĄCZE P-N
 

BUDOWA DETEKTORÓW

  detektor jednostronny

  detektor dwustronny

 

ZASTOSOWANIE

 

LITERATURADwustronne detektory paskowe mogą dokonywać pomiarów trzech ważnych wartości: dwóch współrzędnych punktu przejścia cząstki i strat energii cząstki (dE/dx). Wszystkie te wartości są niezwykle potrzebne w analizach danych eksperymentalnych. Zmierzone współrzędne są wykorzystywane w algorytmach rekonstruujących tory cząstek, a wartości dE/dx posłużą do identyfikacji i separacji cząstek.

Detektory paskowe znajdują również zastosowanie w rejestracji krótkożyjących cząstek.

Detektory mikropaskowe są niezwykle użytecznym narzędziem fizyki eksperymentalnej wysokich energii. Wynika to przede wszystkim z dwustronnej budowy i niewielkiej odległości między paskami w detektorze. Dwustronność powoduje, że każdy pojedynczy moduł wyposażony jest w dwie niezależne jednostki detekcyjne, dzięki czemu możliwy staje się jednoczesny pomiar dwóch współrzędnych przejścia cząstki przez materiał detektora. Natomiast dzięki odległości rzędu kilkudziesięciu mikrometrów między sąsiadującymi paskami można uzyskać rozdzielczość rzędu 20 mm [4].

 

Modułu SSD testowany w CERNie. Na środku zdjęcia

widać płytkę krzemową a po lewej sześć układów A128C [3]

 

 

(z lewej) Płytka krzemowa podłączonym cienkim drutem do pierścienia polaryzującego. Ponadto na punktach połączeniowych widać czarne kropki pozostawione przez igły testujące. [3]

(z prawej) Płytka krzemowa stanowiąca podstawę detektora paskowego. Widok na punkty (rozmiar każdego 200 mm x 45 mm) umożliwiające podłączenie układów A128C do detektora. [3]

Omówiony detektor otwiera również nowe możliwości w zastosowaniu promieniowania X np.: do diagnostyki medycznej, w której podstawowym problemem jest minimalizacja stosowanej dawki promieniowania przy równoczesnym zapewnieniu dobrej jakości obrazu. Tym bardziej, że przy zastosowaniu detektorów krzemowych w odpowiedniej konfiguracji geometrycznej można osiągnąć blisko 100% wydajność detekcji, z jednoczesnym, bezpośrednim dostępem do formy elektronicznej, a ta otwiera dalsze możliwości cyfrowego przetwarzania obrazów.

Poniżej znajduje się detektor paskowy wykonany w Academic Centre for Dentistry w Amsterdamie i pierwsze zdjęcia wykonane przy jego użyciu. [6]