Praca zaliczeniowa

STRONA GŁÓWNA

 

WSTĘP I ZASADA DZIAŁANIA
 

ZŁĄCZE P-N
 

BUDOWA DETEKTORÓW

  detektor jednostronny

  detektor dwustronny

 

ZASTOSOWANIE

 

LITERATURAPraca zaliczeniowa Andrzeja Kociubińskiego z przedmiotu:

Metody i Techniki Jądrowe pt.:

Półprzewodnikowe detektory paskowe (microstrip) i ich zastosowanie do celów naukowych i aplikacyjnych.