Budowa detektorów paskowych

STRONA GŁÓWNA

 

WSTĘP I ZASADA DZIAŁANIA
 

ZŁĄCZE P-N
 

BUDOWA DETEKTORÓW

  detektor jednostronny

  detektor dwustronny

 

ZASTOSOWANIE

 

LITERATURAŁadunek generowany przez cząstkę jonizującą w detektorze krzemowym dryfuje w kierunku elektrod (dziury dryfują w kierunku katody, a elektrony — w kierunku anody). Wskutek poprzecznej dyfuzji, w stosunkowo krótkim czasie dryfu ładunek rozpływa się na niewielkiej powierzchni. Jeżeli jedną z elektrod detektora podzielimy na wąskie paski (ang. strips), to wygenerowany ładunek będzie gromadzony tylko na paskach najbliższych toru cząstki jonizującej, co pozwala na uzyskanie informacji o pozycji przejścia cząstki. Takie detektory nazywamy detektorami paskowymi (ang. strip detectors). Strona detektora, na której są paskowe złącza p+-n, nazywana jest stroną złączową (ang. junction side) lub stroną typu p (ang. p-side), a druga strona nazywana jest stroną omową (ang. ohmic side) lub stroną typu n (ang. n-side). Jeżeli tylko jedna elektroda jest podzielona na paski, to detektor nazywamy detektorem jednostronnym (ang. single-sided detector), a jeżeli obie elektrody są paskowe, to detektor nazywamy detektorem dwustronnym (ang. double-sided detector).