September 29, 2023, Friday, 271

Csharp

From MJanik

Jump to: navigation, search

Progamowanie Zaawansowane. Język C# Advanced Programming. C#

Prowadzący / Tutor :

dr inż. Małgorzata Janik

117d GF, malgorzata.janik@pw.edu.pl

Konsultacje: MS Teams.


Zajęcia prowadzone są w środowisku Visual Studio Community, które można pobrać tutaj.

During laboratories we use Visual Studio Community environment, which can be downloaded from here.


ANKIETA / FORM


UWAGA: ZAJĘCIA ZACZYNAJĄ SIĘ OD 2 TYGODNIA SEMESTRU!

CLASSES START FROM THE SECOND WEEK OF THE SEMESTER!Regulamin

Maksymalna suma punktów do uzyskania to: 100
Składa się na nią:

  • 40 pkt - projekt (w trzech częściach, 10 pkt, 10 pkt, 20 pkt)
  • 60 pkt - praca na laboratorium (10*6 pkt)

Zaliczenie: >50 pkt
Uwaga: Aby przedmiot zaliczyć, należy również przekroczyć 50% punktów z projektu.

Tasks

Lecture 1 - Introduction.

Lecture 2 - Windows Forms. (Pong)

Lecture 3 - WPF .NET. (Duck shooting)

Lecture 4 - ASP .NET. (Gallery)

Lecture 5 - AOD .NET. (Databases)

Project I, Unity (M. Buczyński)

Lecture 7 Task - C# Language (Measurements)

Lecture 8 Task , Task.PL - Events (Publisher-Subscribers Paradigm)

Lecture 9 - exceptions, delegates Func, Action (Delegates Example in Windows Forms)

Lecture 10 - Arrays and LINQ part 1

Project II

Lecture 11 part 2 - LINQ part 2 - SQL statements

Lecture 12 - Multithreading

Project III


Additional:

1. ReSharper

2. GIT

3. operators, attributes